Apolinář už 60 let pomáhá pacientům v léčbě závislostí

Praha - Oddělení léčby závislostí Všeobecné fakultní nemocnice, známé spíš jako Apolinář, funguje již 60 let. Léčebnu založil jako první oddělení svého druhu legendární bojovník proti alkoholismu Jaroslav Skála a vedl ho 34 let.

Češi jsou třetí největší pijani alkoholu, po Portugalcích a Irech. Diagnózu alkoholik má v Česku na 300 tisíc občanů, počet závislých patologických hráčů se odhaduje na 100 tisíc a problematických uživatelů drog je na 34 tisíc. Pacienti, kteří se chtějí léčit, nacházejí v Praze odbornou pomoc na Oddělení pro léčbu závislostí Všeobecné fakultní nemocnice (VFN). Zařízení známé více jako Apolinář začalo fungovat 9. září 1948.

Pověstnou léčebnu založil jako první specializované lůžkové oddělení pro studium a léčbu alkoholu při psychiatrické klinice VFN legendární bojovník proti alkoholismu docent Jaroslav Skála. O problematiku alkoholismu, která se stala určující pro jeho další profesionální dráhu, se začal zajímat krátce po nástupu na psychiatrickou kliniku profesora Myslivečka. Inspirovaný myšlenkami amerických Anonymních alkoholiků založil už v únoru 1948 Klub lidí usilujících o střízlivost (KLUS).

Skálovo protialkoholní oddělení, které vedl 34 let až do odchodu do důchodu v roce 1982, začalo pracovat jen o pár měsíců později. Vzniklo v budově bývalého kláštera u kostela sv. Apolináře, podle kterého se vžil neformální název.

Apolinář v čele se Skálou postupně vypracoval komplexní léčebný program, režim a systém doléčování, zejména alkoholových závislostí, který se praktikoval i v zahraničí. Skála také přišel s unikátním nápadem protialkoholních záchytných stanic. První otevřeli právě u Apolináře 18. května 1951. Skála stál i zrodu moderní adiktologie, oboru, který se zabývá výzkumem, prevencí a léčbou závislostí a jiných škodlivých návyků. V roce 1971 otevřel v Apolináři Středisko drogových závislostí, první specializované ambulantní pracoviště pro drogově závislé.

Základní rámec skálovské léčby se dodnes příliš nezměnil, i když vyhlášená Skálova „tvrdost“ o něco povolila. Přibylo terapie, která posiluje pacientovu motivaci nepít. Pověstný Antabus doplňuje už řada nových preparátů, které výrazně zmírňují „touhu“ po alkoholu. Záchytka už ale u Apolináře není, přestěhovala se nejprve do areálu Na Míčánkách a od března 2004 funguje na Bulovce, kde má lepší zdravotnické zázemí.

Apolinář, který od roku 1992 vede primář Petr Popov, je zaměřen na léčbu závislostí na návykových látkách a patologického hráčství, terapie duálních poruch, tedy kombinace závislosti na návykové látce a další duševní poruchy. Léčba je z principu dobrovolná, tedy pro pacienty, kteří o ni mají zájem.

Apolinář - záchytná stanice
Apolinář - záchytná stanice