Obchvat Chvaletic umožní ve městě vznik pěší zóny

Chvaletice (Pardubicko)  - Chvaletice na Pardubicku budou mít pěší zónu. Město slavnostně zahájilo stavbu obchvatu, po jeho dokončení se podaří dopravu z centra vymístit, uvedla starostka Blanka Zaklová.

Pamětníci odhadují, že se o obchvatu Chvaletic hovoří snad tři desítky let. Město protíná silnice druhé třídy, která směřuje na Prahu, a doprava každoročně houstne. Místní samospráva začala s přípravou nové čtyřkilometrové komunikace v roce 1994. Bylo nutné připravit územní plán, vydat stavební uzávěru, vykoupit pozemky či získat stavební povolení, uvedla Zaklová.

„Máme už zpracovaný regulační plán města. Z hlavní silnice se stane místní komunikace,“ řekla Zaklová. Vzhledem k tomu, že Chvaletice jsou menším městem, žije v něm kolem 3300 obyvatel, nebude tak komplikované pěší zónu uskutečnit, dodala starostka.

„V zásadě se jedná o přeložku silnice druhé třídy mimo zastavěnou část města Chvaletic a o úpravy v místech napojení silnice třetí třídy, včetně přeložek inženýrských sítí, nového odvodnění, podchodu pro pěší u zastávky ČD, protihlukových stěn, opěrných zdí, propustků a podobně,“ dodal hejtman Ivo Toman.