Jaké možnosti měla ČSR před a po Mnichovu? Na to zkusí odpovědět historici

Praha - V Senátu se koná dvoudenní vědecká konference Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve 30. a 40. letech 20. století. Vědci se pokusí odpovědět na otázku, jaké možnosti mělo Československo a jeho občané v období před a po podepsání mnichovské dohody v roce 1938.

Čechoslováci mají podle českých účastníků konference neoprávněné trauma z toho, že se před 70 lety vojensky nebránili okupaci pohraničních území zejména nacistickým Německem. Šanci ubránit se Československo nemělo. Pokud by se mnichovskému diktátu nepodvolilo, bylo by nejspíš označeno za viníka 2. světové války.

První část konference bude věnována postavení prvorepublikového Československa, vlivu mocností na dění ve střední Evropě a možnostem jiného řešení než dohody s hitlerovským Německem. Ve druhé části se mají historici zabývat postoji evropských národů až do nástupu komunismu, ve třetí části pak hospodářským vývojem před a po válce.