Ochránci dat řeší zdravotní registry i úniky ze spisů

Praha - Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) se na dnešní tiskové konferenci dotkl hned několika témat. Jeho předseda Igor Němec prohlásil, že zdravotní registry shromažďují velmi citlivé informace bez souhlasu dotčených lidí a komentoval také úniky z policejních spisů, kterým prý napomáhají špatné zákony a zastaralý systém. Uvedl, že mobilní operátor T-Mobile neporušil zákon, když poskytl osobní údaje svých zákazníků Komerční bance, a zdůraznil, že je nepřípustné, aby pořadatelé fotbalových zápasů pořizovali fotokopie občanských průkazů svých návštěvníků. ÚOOÚ také podle Němce nesouhlasí s tím, aby obce bojovaly s prostitucí pomocí kamer.

Zdravotní registry shromaždují citlivé informace bez souhlasu dotčených lidí

Současná i připravovaná právní úprava Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), který registry zastřešuje, je v některých oblastech v příkrém rozporu s evropskými standardy ochrany dat ve zdravotnictví. Stát podle Němce vyžaduje po lidech, aby odevzdávali některá osobní data a citlivé informace o svém zdravotním stavu, a v registru jsou tak zaznamenána jména i rodná čísla pacientů. Občané však nevědí, že o nich ministerstvo tyto informace uchovává, protože ke sběru dat nemusí dát souhlas svým podpisem. Němec je přesvědčen, že stát na takové údaje bez souhlasu občanů nemá právo.

V současné době se připravuje novela zákona o NZIS a úřad spolu s veřejným ochráncem práv k ní mají zásadní připomínky. Úřad také požaduje, aby informace o zdravotním stavu obyvatel byly anonymní, aby se neprolamovalo lékařské tajemství, protože hrozí úniky citlivých dat o zdravotním stavu lidí.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt posléze reagoval, že registrům se věnuje připravovaný zákon o zdravotních službách, ke kterému měl ÚOOÚ do úterý dodat připomínky. Žádné prý ale nedodal, a proto výtky Cikrta překvapily. Cikrt vysvětlil, že do určité úrovně je uvádění rodných čísel nutné, aby se například dal sledovat postup léčby a její efekt. „Ale toto nebylo napadáno v připomínkách k zákonu,“ zdůraznil. Data jsou podle něj posléze anonymizována a ve veřejně přístupném registru už osobní údaje nejsou. „Otevřená zůstává jen otázka souhlasu pacientů, ale žádný registr nemůže vzniknout, když všude bude nutný souhlas, to by zablokovalo jeho chod,“ podotkl mluvčí.

Únikům ze spisů nahrávají špatné zákony a zastaralý systém

K únikům informací, například z policejních spisů, přispívají podle ÚOOÚ především špatné zákony a zastaralý systém zpracování informací na ministerstvu vnitra. Při jeho zavádění se zřejmě nepočítalo se současným rozvojem elektronických médií, tedy například s tím, že by si člověk mohl odnést veškeré odposlechy k nějakému případu na jednom nosiči. Loňská kontrola na ministerstvu vnitra podle Němce ukázala, že k údajům může mít přístup až tři tisíce lidí. Případný únik informací se tak podle něho nedá vysledovat. Lidé, kterých se úniky týkají, by se měli obrátit na soud.

„Náš úřad loni prováděl kontrolu na ministerstvu vnitra, která ukázala, že prostě systémově není zabezpečeno to, aby neunikaly takové věci, jako jsou odposlechy. Jsou to údaje osobního charakteru,“ prohlásil Němec, podle kterého se ministerstvo zavázalo, že systém nakládání s podobnými informacemi změní. Němec je toho názoru, že by se měly změnit především zákony, které by měly jasně říkat, kdo a za jakých podmínek má k podobným údajům přístup.

T-Mobile poskytl Komerční bance data o klientech zákonně

Podle Němce mobilní operátor T-Mobile neporušil zákon, když poskytl osobní údaje svých zákazníků Komerční bance (KB). Úřad se tímto případem zabýval od května kvůli stížnostem lidí, kterým finanční ústav začal posílat dopisy s nabídkami kreditních karet a volat jim na jejich soukromé telefony, přestože s ním do té doby nebyli v žádném kontaktu.

KB se od operátora dozvěděla důvěrné informace o statisících zákazníků T-Mobile. „Úřad byl nucen konstatovat, že stěžovatelé podepsali smluvní podmínky, které umožňují předání jejich osobních údajů,“ uvedl Němec, podle kterého je však nutné opakovaně upozornit lidi, aby si vždy pozorně přečetli dokument, který se chystají podepsat.

ÚOOÚ nesouhlasí se zaznamenáváním prostitutek a jejich zákazníků

Zaznamenávání prostitutek a jejich zákazníků je podle Němce formou vytváření takzvané černé listiny, se kterými úřad dlouhodobě bojuje, protože mohou postihovat nevinné lidi. „Nám nezbývá nic jiného, než proti tomuto boji proti prostituci protestovat,“ uvedl Němec s tím, že obce by měly kamery odstranit, nebo jim úřad udělí pokutu. „Zatím jsme k takovým sankcím nepřikročili, protože oni sami nás žádají, abychom jim poradili. Například situace v Chomutově se bude řešit tak, že příští týden k nám přijdou zeptat se, jak to mají provést,“ dodal šéf ÚOOÚ.