Sněmovna podpořila vznik čtyř základních centrálních registrů

Praha - Čeští občané od roku 2010 už zřejmě nebudou muset obíhat různé úřady, aby jim nahlásili například změnu bydliště. Umožnit to má vládní návrh zákona o čtyřech základních registrech, které by měly nahradit dosavadní systém nejednotných a často duplicitních databází. Předlohu dnes v prvním čtení podpořila sněmovna, před dalším schvalováním ji projedná výbor pro veřejnou správu. Ministerstvo vnitra plánuje na celý projekt registrů vydat dvě miliardy korun během tříleté realizace, část peněz chce čerpat z evropských strukturálních fondů.

Základními registry mají být registr územní identifikace a katastru nemovitostí, registr obyvatel, registr obchodních společností, živnostníků, úřadů nebo občanských sdružení a registr práv a povinností, který bude vycházet ze Sbírky zákonů. Do tohoto registru by měl mít přístup každý občan, aby tak snadno získal informace například o termínu zaplacení daní nebo zákonného pojištění.

„Toto je skutečně průlom a revoluce ve veřejné správě, která může odstranit nekonečné dožadování se údajů k tomu, aby pro nás stát vyřídil něco v situaci, kdy ten stát v jiné podobě o nás ví prakticky vše,“ prohlásil ministr vnitra Ivan Langer (ODS). Zákon má umožnit sdílení informací mezi úřady, které budou povinny získávat základní údaje z registrů. Nyní si totiž úřady vedou až několik set registrů a databází, které však spolu nejsou propojeny, a údaje o jednotlivci se tak od sebe často liší. „To je způsobeno tím, že jednotlivé složky státu spolu nekomunikují, nesdílejí data v míře, která je užitečná a bezpečná z pohledu uživatelského, ale také z pohledu ochrany osobního soukromí,“ uvedl ministr.

Zákon proto podle něj počítá se zavedením takzvaných identifikátorů, které mají zabránit neoprávněnému přístupu k referenčním osobním údajům v registrech. Úředníci by si tak už data nemohli pospojovat jako dosud na základě rodného čísla. Identifikátory navíc nenabídnou informace o věku či pohlaví občana a budou neveřejné. Jak zdrojový identifikátor fyzických osob (ZIFO), tak z něj odvozený agendový identifikátor (AIFO), který bude sloužit k vlastnímu úřednímu jednání, má vytvářet Úřad pro ochranu osobních údajů.

Na zákon budou navazovat další předlohy, které určí obsah a náležitosti jednotlivých registrů. Norma je dalším krokem v elektronizaci státní správy, souvisí s ní například zákon o elektronických úkonech, který umožní od července 2009 vyřizovat úřední záležitosti elektronickou cestou.