Dětská onkologie v Motole ruší lůžková oddělení kvůli nedostatku zdravotních sester

Praha - Nedostatek kvalifikovaných zdravotních sester dlouhodobě trápil oddělení dětské hematologie a onkologie v Motole. Kvůli tomu musel dočasně zavřít jedno z pěti lůžkových oddělení. Hlavní problém spočívá podle zasvěcených ve finanční otázce. Mnohé zdravotnice totiž odcházejí do zahraničí za vyšším výdělkem. Motolská nemocnice navíc není zdaleka jediným zdravotním pracovištěm s tímto problémem.

Kvůli uzavření lůžkového oddělení se určité termíny operačních zákroků citelně prodlouží. Někteří ze stovek malých pacientů, kteří ročně projdou oddělením dětské hematologie v Motole, si tak budou muset například na  transplantaci kostní dřeně i několik týdnů počkat. Tým zdravotníků však podle slov přednosty Jana Starého dělá vše pro to, aby úsporná opatření neohrozila zdraví pacientů. „Čekací doby se snažíme prodlužovat pouze u případů, u kterých si to můžeme dovolit,“ uvádí Starý.

Mohutný odchod sester nemá za následek pouze vidina lepšího ohodnocení na zahraničních pracovištích. Zhruba polovina sester odchází na mateřskou dovolenou. Situace má podle všeho jediné řešení - získat více peněz od pojišťoven na platy zdravotních sester. „V tuto chvíli mají zdravotní pojišťovny na přebytcích určitě víc než 10 miliard. Když nejsou lidé, tak je třeba ostatním více zaplatit a sestry by si to jednoznačně zasloužily,“ tvrdí ředitel Fakultní nemocnice Motol Miroslav Ludvík.

Zástupci VZP jsou tomuto kroku nakloněni, mají však obavy z toho jak jednotlivé nemocnice s finančními dotacemi ve skutečnosti zacházejí. Mohutnými odchody sester se zabývá také Ministerstvo zdravotnictví. Pomocí kampaní láká zahraniční personál do tuzemských nemocnic a přispívá na vzdělávání i rekvalifikaci sestřiček. Podle Tomáše Cikrta ministerstvo reaguje na nastalý problém zvyšováním počtu kurzů, zkracováním doby specializovaného vzdělávání i vznikem speciálních dotačních programů na vzdělávání.