Semilská radnice získala cenu za otevřený přístup veřejné správy

Praha - Vítězem šestého ročníku soutěže Otevřeno x Zavřeno v otevřenosti státní správy se letos stala radnice města Semily. Nejhorší postoj k občanům má podle porotců stavební úřad magistrátu Karlových Varů, který navzdory rozhodnutí nadřízeného úřadu postupně šestkrát odmítl poskytnout informaci o výkonu stavebního dohledu. Karlovy Vary obdržely i cenu za špatný přístup k informacím. Vítězem v kategoriích uzavřenost rozhodování, špatný web a omezování svobody projevu se stala obec Lhotka nad Labem na Litoměřicku.

Naopak druhé místo v pozitivní kategorii Otevřeno získal úřad ombudsmana Otakara Motejla za to, že prosadil změnu jednacích řádů obcí tak, aby občané měli právo se vyjadřovat k jednání zastupitelstva v průběhu jeho zasedání. Pozitivní ocenění udělila porota také obci Grygov na Olomoucku a obci Němčovice na Rokycansku, oběma za kvalitu jejich webových stránek.

Zavřeno mají stavební úřady, otevřené jsou hlavně obce

Letošní novinkou soutěže, kterou pořádá organizace Otevřená společnost, jsou čtyři kategorie hodnocení - podoba internetových stránek úřadu, přístup ke zveřejňování informací, zachování svobody projevu například v radničním periodiku a možnost informování občanů o přípravě a projednání důležitých rozhodnutí.

Podle koordinátora projektu Otevřeno x Zavřeno Oldřicha Kužílka patří mezi nejhorší instituce stavební úřady. Jejich komunikace s veřejností je velmi omezená. Kužílek tvrdí, že úřady považují jednání s potenciálním stavitelem za soukromé a neuvědomují si, že budoucí stavba může mít vliv na lidi žijící v jejím okolí. Stavební úřady se přitom podle Kužílka občas vzpírají i zákonům a nařízením z vyšších míst.

Naopak za otevřené úřady považuje koordinátor projektu řadu obecních úřadů, které přenášejí jednání zastupitelstva na internetu a zároveň zařídily připojení svým obyvatelům, nebo ty, které umožňují jednat s úředníky pomocí internetu. V některých obcích se hodnocení postupně zlepšuje a jejich úřady jsou po šesti letech trvání ankety hodnoceny stále lépe.

Letos přišlo Kužílkovi asi 70 návrhů na pozitivní či negativní nominaci úřadu do soutěže. Z nich se organizátoři Otevřeno x Zavřeno blíže zabývali 52, přičemž jenom 12 spadá mezi otevřené úřady. „Toto množství začalo ukazovat, že jsou velmi vážné problémy prakticky na všech úrovních – že se setkáme se zcela absurdními, nepředstavitelnými případy,“ uvádí Kužílek a jako případ uvádí dotace z veřejných peněz, které dávají obecní úřady těm obyvatelům, kteří nekritizují jejich vedení.

Certifikát úřadu, který neuspěl v anketě Otevřeno x Zavřeno
Certifikát úřadu, který neuspěl v anketě Otevřeno x Zavřeno