Kvalitu vody v Želivce pomohou udržet nové rybníky a čističky

Praha/Pelhřimov - Vodní dílo Želivka by měly v budoucnu obklopit nové nádrže a rybníky. Další plochy by měly být zalesněny. V obcích, kterými protékají přítoky Želivky, budou vystavěny další čistírny odpadních vod. Zástupci Prahy, kraje Vysočina a Středočeského kraje, předseda správní rady společnosti Čistá Želivka a předseda zemědělského výboru sněmovny dnes podepsali společné memorandum, které má s pomocí těchto opatření udržet kvalitu vody ve vodním díle.

Vodní zdroj Želivka zásobuje pitnou vodou asi 1,5 milionu obyvatel ze tří krajů. V posledních letech se ale potýká s problémy s čistotou vody v přítocích Želivky. Znečištění pochází hlavně ze zemědělství a ze špatné kanalizace. V okolí navíc klesá množství vody v podzemních zdrojích. Podle středočeského hejtmana Petra Bendla lidem v některých obcích vysychají studny.

Tři kraje se proto zavázaly, že podpoří projekty, které budou chránit vodní zdroj a pomáhat zlepšovat kvalitu vody. „Musíme pečovat o malé přítoky, budovat další čističky a monitorovat znečišťovatele,“ uvedl pražský primátor Pavel Bém. Pomoci by podle něj mohlo i snižování půdní eroze, kterou způsobuje pěstování některých plodin na svazích, nebo přeměna orné půdy na travní a lesní plochy.

Opatření se musí udělat hlavně v zemědělském hospodaření 

Už před dvěma roky vznikla na Vysočině společnost asi 60 obcí Čistá Želivka. Trvalo ale dlouho, než se našla společná cesta s Prahou a Středočechy, kteří odebírají z úpravny pod Švihovem 90 procent pitné vody. „Voda, která teče do švihovské nádrže, je z 90 procent z Pelhřimovska, kterého se tedy bude týkat převážná část opatření,“ řekl pelhřimovský starosta Leopold Bambula. Orná půda zde zabírá asi 80 procent. Největší splachy proto jdou do nádrží Sedlice a Trnávka, ze kterých voda teče do vodního díla Švihov.

Jednotlivé úkoly nyní projednají ministerstva, Povodí Vltavy a parlament. Projekty by měly podpořit i kraje a Evropská unie.

Traktory na poli
Traktory na poli