Mezi Brnem a Rajhradem se opravuje čtyřproudá silnice

Brno - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo tento týden opravu desetikilometrového úseku silnice I/52 mezi Brnem a Rajhradem. Na čtyřproudé silnici, která je součástí budované rychlostní komunikace R52 z Brna do Vídně, jsou místy vyjeté až šesticentimetrové koleje. Dalším problémem jsou časté příčné i podélné trhliny a snížená drsnost povrchu vozovky. Opravy potrvají dva roky a vyjdou na více než 650 milionů korun, uvedla mluvčí ŘSD Martina Vápeníková.

Silnice z Brna do Rajhradu je jedna z nejvíce dopravně zatížených komunikací v regionu a vzhledem k rostoucímu počtu vozidel počítá ŘSD s ještě větší intenzitou dopravy. „Současný stav vozovky vykazuje závady vyžadující okamžitou opravu. V některých úsecích dosahují vyjeté koleje po obou stranách hloubky v rozmezí 15 až 60 milimetrů, což je z hlediska dopravní vytíženosti úseku alarmující stav,“ uvedl ředitel ŘSD Alfred Brunclík.

/*json*/{"map":{"lat":49.1489276378,"lng":16.5769958496,"zoom":11,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.110287274206,"lng":16.605834960938,"type":"28","description":"\u0158editelstv\u00ed silnic a d\u00e1lnic zah\u00e1jilo tento t\u00fdden opravu desetikilometrov\u00e9ho \u00faseku silnice I\/52 mezi Brnem a Rajhradem."}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Kromě vyjetých kolejí jsou problémem také v minulosti neutěsněné příčné i podélné trhliny, přes které se pouze překryla nová vrstva. Na několika mostech, kterých je v trase z Brna do Rajhradu patnáct, se také objevila povrchová koroze.

Silnice I/52 by se měla v příštích letech zkapacitnit na rychlostní R52 a sloužit jako dálniční spojení Brna s Vídní. Úsek z Rajhradu do Pohořelic již parametry rychlostní silnice splňuje.