O výjimkách ze zákona o ochraně přírody budou rozhodovat správní úřady

Praha - Vláda na své dnešní schůzi schválila novelu zákona o ochraně přírody a krajiny. Rozhodování o povolení výzkumných záměrů v rezervacích se tak z kabinetu přesunuje na správní úřady. Vláda bude o výjimkách rozhodovat pouze ve sporných případech. Novelu musí ještě posoudit sněmovna.

Vláda se dosud při každém svém zasedání musela zabývat desítkami žádostí, například o povolení vjezdu do chráněné oblasti či pořádání sportovních akcí v rezervacích. Proto se rozhodla předat tuto agendu správním úřadům. Kabinet bude o výjimkách rozhodovat pouze ve sporných případech jako poslední instance.

Novela obsahuje také ustanovení, které má bránit nedovolenému kácení stromů mimo les. V případě porostů kolem silnic a tratí bude muset být záměr vždy projednán mezi správcem komunikace a dotčenou obcí. „Důležité je, že vždy bude muset dojít k dohodě obce se silničním či drážním orgánem,“ zdůraznil ministr životního prostředí Martin Bursík. Podle novely bude povinností vysadit po kácení nové stromy.

Návrh zákona má také nově upravit výkon státní správy na území národních parků a chráněných krajinných oblastí. Navrhuje vytvoření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky jako správního úřadu pro zvláště chráněná území. Nyní je agentura, zřízená ministerstvem životního prostředí, členěna na 14 středisek a 24 správ chráněných krajinných oblastí.

Stromová alej
Stromová alej