Hovorka: ODS tají materiály k reformě zdravotnictví

Praha - Vládu čeká na podzim několik důležitých hlasování, kromě schvalování rozpočtu nebo mezinárodních smluv o radaru ji čeká zápas o prosazení dalších zdravotnických reforem. Ty jsou ale kritizovány nejen z řad opozice ale i mezi členy vládní kolice. Jedním z těch, kteří s podobou reforem zásadně nesouhlasí, je poslanec za KDU-ČSL Ludvík Hovorka, který byl hostem Interview ČT 24.

Reforma zdravotnictví je podle něj v rozporu s Ústavou, neboť rozsah zdravotní péče musí být definován ze zákona. Jenže v návrzích prý zatím určité standardy, podle kterých se dá rozsah péče stanovit, chybí. „Není možné pustit návrh zákona, který tyto standardy neobsahuje, protože potom nikdo nebude vědět, jaký rozsah péče mu má být placen z veřejného zdravotního pojištění,“ vysvětluje Hovorka.

Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Tomáše Cikrta je ale novela zaměřena právě na nové vymezení rozsahu zdravotní péče, které umožní legalizaci placení nadstandardu. Hovorka ale oponuje, že prozatímní vymezení je příliš široké a naprosto nedostatečné

Video Interview ČT24
video

Interview ČT24

„Materiály jsou nám zatajovány“

„Celý proces reformy je od začátku špatně,“ říká Hovorka s tím, že ODS včas neseznámila s plánovanou podobou reforem koaliční partnery, ani odbornou veřejnost a změny prosazuje silově. „Materiály jsou nám zatajovány a dostáváme je s co největším zpožděním,“ uvedl Hovorka

ODS navíc nerespektuje řádné vedení připomínkového řízení k návrhům. „My dodnes nevíme, jaké je výsledné znění těch zákonů po připomínkovém řízení, přestože nám to bylo slíbeno,“ říká Hovorka. Jednotlivé zákony jsou navíc projednávány jednotlivě, aniž by bylo bráno zřetel na celkovou podobu reformy, a mohly by nakonec ohrozit celý zdravotnický systém.

Nejde prý o změnu systému, ale  o změnu vlastnictví

Podle Hovorky totiž nejde o změnu systému, ale pouze o změnu formy vlastnictví: „To je snaha pojišťovny transformovat na akciové společnosti a prodat je.“ Hovorka ale s privatizací zdravotnictví nesouhlasí, protože konkurence v boji o klienty, tedy pacienty, podle něj nepovede k lepší péči, ale naopak k nebezpečnému rozkolísání systému.

Někteří lidé, kteří reformy připravují, jsou ve střetu zájmů

Další věcí, která se Hovorkovi nelíbí, je to, že na tvorbě zákonů se údajně podílejí lidé z legislativní rady vlády, takže jsou v evidentním střetu zájmů. „Ti lidé jsou placeni dvakrát, jednou za to, že vytvářejí tyto zákony, z ministerstva zdravotnictví, a podruhé z legislativní rady vlády, kde posuzují tyto zákony,“ uvedl Hovorka.