Nadace Naše dítě oslavila 15. výročí

Praha - Před patnácti lety vznikla nadace Naše dítě. Stála třeba za vznikem celostátní Linky bezpečí, teď se soustředí hlavně na pomoc týraným nebo znevýhodněným dětem. U příležitosti patnácti let fungování udělila nadace ocenění lidem, kteří nejvíc pomohli dětem v tísni. Zlaté srdce získal Eduard Trdý, který upozornil na týrání chlapců Mauerových v Kuřimi; dále ředitelka stacionáře pro hendikepované děti Irena Dušková; studentka Alžběta Jirásková za péči o své opuštěné sourozence a také pořad ČT Pošta pro tebe za pomoc lidem, kteří vyrůstali v dětských domovech, nalézat jejich rodiny.

Cena Zlaté srdce se uděluje od roku 2005. V minulosti ji získala například
Marie Vodičková za projekt Klokánků pro opuštěné děti nebo Ludvík Hess za zakládání babyboxů pro nechtěné novorozence. Nadace dlouhodobě upozorňuje na problémy v zákonech, které ztěžují systém pomoci. Třeba komplikovaný systém umisťování dětí do náhradních rodin, jehož důsledkem jsou přeplněné dětské domovy, nebo délku soudních řízení týkajících se dětí.

V blízké budoucnosti se organizace zapojí do vybudování pohotovostního systému na dohledávání pohřešovaných dětí. „Na dopravních návěstích, jakmile je dítě pohřešováno, objeví se krátká zpráva, popis dítěte, značka auta, věk dítěte.“

Nadace pomohla během 15leté existence částkou převyšující 200 milionů korun. Nesmí ale čerpat ze zdrojů státního rozpočtu, proto spoléhá na sponzorské dary organizací. Ty tvoří 45 procent příjmů, stejně jako individuální dary občanů, deset procent pak přidává Evropská unie.