V Česku pracuje dvakrát víc lidí z EU než Čechů v unii

Praha - Čechů, kteří se vydali pracovat za hranice České republiky, je dvakrát méně, než kolik cizinců z ostatních 26 zemí Evropské unie pracuje u nás. Ministr práce Petr Nečas to zdůvodňuje tím, že Češi mají stále ještě v některých zemích zbytečná omezení, hlavně v Německu a Rakousku. Nejpočetněji zastoupenou skupinou jsou Slováci, kterých v Česku pracuje 101 tisíc.

Češi v EU versus občané EU v Česku - 71 tisíc pracujících oproti 144 tisícům. Německo a Rakousko se podle Nečase zbytečně Čechů obává - v osmdesátimilionovém Německu totiž pracuje pouze 13 000 Čechů, v Rakousku jich pracuje 5 000. „Jsou to jednoznačně vnitropoliticky motivované a já si troufám říci populistické důvody, nemají žádnou reálnou ekonomickou rovinu,“ prohlásil Nečas. Omezení volného pohybu dále uplatňuje Belgie a Dánsko, tam se ovšem omezení týká jen asi jedné desetiny zájemců o práci.

Česko již počátkem září vyzvalo Evropskou komisi k vypracování zprávy o fungování přechodných opatření, která přístup pracovníků z nových členských zemí na pracovní trh ve starých státech unie omezují. K této iniciativě se připojily i další země, jež do EU v roce 2004 společně s Českem vstoupily - Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Slovinsko a Slovensko.

Evropská komise má na vypracování odpovědi půlroční lhůtu, Nečas čeká odpověď nejpozději do začátku března. Zpráva však nebude mít závazný charakter, pouze popíše skutečný stav věcí. Přechodná opatření mohou staré evropské země uplatňovat nejpozději do května 2011.