Nejvyšší soud dnes oslavil 15. výročí

Brno - Nejvyšší soud České republiky dnes oslavuje 15 let od svého vzniku. Soudci při této příležitosti uspořádali mezinárodní konferenci a pozvali na ni špičky české justice, politiky i své kolegy - šéfy nejvyšších soudů ze zahraničí. Z pozvaných hostů dorazili všichni, jednak to byl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, bývalí předsedové nejvyššího soudu Otakar Motejl a Eliška Wagnerová a také předsedové nejvyšších soudů Slovenska, Polska nebo Maďarska.

Nejvyšší soud je v našem právním systému vedle Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu poslední možností, jak se domoci spravedlnosti. V minulosti vynesl důležité rozsudky v restitučních sporech, například o vlastnictví Svatovítské katedrály nebo vrácení zámku Opočno. V poslední době ale na sebe upozorňuje hlavně kvůli sporům, které vede předsedkyně Iva Brožová s prezidentem Václavem Klausem.

Náplní jeho činnosti je především rozhodování o mimořádných opravných prostředcích proti rozhodnutím odvolacích soudů, rozhodování o stížnostech pro porušení zákona, rozhodování o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí cizozemských soudů na území České republiky, vyžaduje-li to zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva. Nejvyšší soud sleduje a vyhodnocuje pravomocná rozhodnutí soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení a na jejich základě v zájmu jednotného rozhodování soudů zaujímá stanoviska k rozhodovací činnosti soudů ve věcech určitého druhu. Nejvyšší soud přispívá k sjednocování rozhodovací činnosti soudů rovněž tak, že uveřejňuje stanoviska a vybraná nejzávažnější rozhodnutí Nejvyššího soudu a ostatních soudů ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek.


Brožová také na konferenci k výročí nastínila další směřování této instituce. Soud prý musí změnit své vnímání v české justici a zachovat si exkluzivitu. Měl by vstupovat jen do zásadních, složitých, rozporných a jinak výjimečných otázek. Současnou situaci, kdy na soud často chodí dovolání i v malicherných případech, nevyřeší ani další navyšování počtu soudců.

Ačkoliv Nejvyšší soud v minulých letech často sklízel kritiku, na dnešní konferenci zněla od pozvaných hostů především chvála. Prezidenta Václava Klause ale Nejvyšší soud nepozval.

Místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová ocenila, že kvalita rozhodování v poslední době výrazně stoupá, soudci se prý navíc naučili respektovat nálezy Ústavního soudu a judikaturu evropských soudců. Odpadá tak kritizovaný ping-pong, kdy musel Ústavní soud opakovaně rušit rozhodnutí Nejvyššího soudu. „Tento druh sportu se již naštěstí nepěstuje,“ podotkla Wagnerová.