Šéf levicových organizací mládeže přijel do Česka podpořit KSM

Praha - Prezident Světové federace demokratické mládeže Tiago Vieira přijel do Prahy podpořit zakázaný Komunistický svaz mládeže. Ministerstvo vnitra rozpustilo KSM v říjnu 2006. Podle Vieiry se dnes mají ve světě konat protesty proti jeho zrušení. Světová federace demokratické mládeže sdružuje radikální levicové mládežnické organizace.

Hlavním důvodem pro rozpuštění KSM se stala věta z programového dokumentu, ve které se uvádí, že svaz stojí na straně úsilí o revoluční překonání kapitalismu a o nastolení ekonomických podmínek pro budování socialismu jako prvního stupně k vytvoření komunistické společnosti. Městský soud v Praze uznal závěr ministerstva, že program je v rozporu s Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod a také neslučitelný se základními demokratickými principy.

Podle Vieiry jsou čeští mladí komunisté obětí odpůrců levice. „Opatření, která jsou namířena proti organizacím, které nic špatného nedělají a bojují za mír a spravedlnost, nejsou podle nás demokratická. Myslíme si, že jsou v rozporu se základními lidskými právy… Organizujeme například petice, které budou předloženy české vládě a českým velvyslanectvím. Mladí lidé po celém světě se dozvědí o podle nás nedemokratickém zákazu Komunistického svazu mládeže,“ uvedl Vieira.

Podle místopředsedkyně KSČM Věry Žežulkové strana rozhodnutí soudu respektuje. Faktem podle ní ale je, že v Evropě na západ od ČR mohou působit daleko radikálnější levicové mládežnické organizace. Uvedla, že KSČM požádala o pomoc levicovou frakci Evropského parlamentu a KSM poskytla právní pomoc. Zákaz KSM podle ní komunisté vnímají jako součást akcí proti KSČM, k nimž patří i snahy některých politiků o její zrušení.

Vieira uvedl, že solidarita levicových mládežnických organizací s KSM bude pokračovat, dokud nedosáhnou svého cíle, to znamená jejího uznání.