Na dráze zřejmě opět selhalo zabezpečovací zařízení

Praha - Na dráze zřejmě opět selhalo zabezpečovací zařízení ESA 11, když v úterý v Hodoníně vyhodnotilo kolej, na které stál vlak, jako volnou. Kvůli podobné příčině se v květnu srazily vlaky v Moravanech na Pardubicku a zahynul strojvedoucí.

„My máme v podstatě 99,9procentní jistotu, že se to stalo,“ řekl náměstek generálního inspektora Drážní inspekce Jan Kučera. Podle Kučery je však pravděpodobné, že vlak v úterý v Hodoníně při brzdění nepískoval. Kučera tak připustil, že příčinou selhání zařízení nemusí být jen písek.

V Moravanech byl podle zjištění inspektorů příčinou nehody právě písek na kolejích, který vlak odizoloval od zabezpečovacích obvodů. Vedle pískovače lokomotivy označili inspektoři za viníka mezeru ve staničním zabezpečení ESA 11 od firmy AŽD.

Zabezpečovací zařízení na železnici patří Správě železniční dopravní cesty (SŽDC). Dráhy proto budou chtít po správě odpověď na otázku, jak je možné, že zabezpečovací zařízení opět vyhodnotilo obsazenou kolej pod jejich vlakem jako volnou.

Podle mluvčího SŽDC Pavla Hally se nepředpokládá, že by selhalo zařízení ESA 11. „Ten vlak zmizel, ale to se stalo důsledkem něčeho a my prošetřujeme důsledkem čeho. Zmizení je až následek,“ řekl Halla. Nedávno zařízení ESA 11 „ztratilo“ vlak kvůli pískování také koncem srpna v Hulíně.