Prahou prošel protestní karnevalový průvod

Praha - Formou karnevalu protestovaly v centru Prahy proti omezování občanských svobod stovky lidí. Akce s názvem Freedom not Fear - tedy Svoboda místo strachu - začala brzy odpoledne na Štvanici koncertem několika kapel. Po 16:00 demonstrující v maskách a s doprovodem asi 15 alegorických vozů se zvukovými aparaturami vyrazili za hudebního doprovodu na protestní pochod po trase vedoucí z ostrova Štvanice po nábřežích a přes historické centrum zpět na Štvanici. Tam průvod kolem osmé hodiny večer skončil. Na akci dohlížely desítky policistů.

Karneval je součástí mezinárodní iniciativy, podobné průvody se dnes měly konat ve více než 20 městech různých zemí. Organizátoři chtěli upozornit na rostoucí aktivity měst a státu při monitorování občanů, zejména na vzrůstající počet kamer, propojování různých databází s osobními informacemi a uchovávání komunikačních dat. Dále poukazují na stále početnější zákazy, které státní správa i samospráva uplatňuje, jako například zákaz pití alkoholu na veřejnosti či omezování volného pobíhání psů. Kritiky se dočkala i takzvaná „karta Pražanů“, která prý slouží ke shromažďování osobních údajů.

Mezi maskami nechyběly na demonstracích již klasické plynové masky, k zajímavějším kostýmům patřily různí roboti, obří kamery, velké chodící oči nebo skupinka performujících klaunů.

Magistrát měl z průvodu obavy a původně jeho realizaci nepovolil. Hlavním důvodem byla předpokládaná dopravní omezení, ale i možnost, že se protest promění v pouliční party. Jedním z iniciátorů je totiž Václav Šroub. Ten v roce 2005 pronajal pozemky technoparty CzechTek, kterou policie rozehnala.

Mluvčí iniciativy Jan Němec již dříve uvedl, že považuje důvody zákazu pochodu po původní trase za účelové a nesmyslné, pořadatelé proto napadli rozhodnutí magistrátu u soudu. Městský soud ale postup magistrátu potvrdil, právní zástupci iniciativy proto podali kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Spor nakonec skončil schválením náhradní trasy.

Původní trasa pochodu začínala na náplavce pod Rašínovým nábřežím, procházela Vyšehradskou ulicí ke Karlovou náměstí, Štěpánskou, Vodičkovou, Jindřišskou, Politických vězňů, po magistrále k Žitné a odtud zpět k Vltavě.

Policie situaci podchytila a zastavila čelo průvodu hned zpočátku, aby zkontrolovala technický stav vozidel. Nezjistila žádné závady a i přes chmurné předpovědi nedošlo v průběhu pochodu k žádným komplikacím, účastníci kontroly a pokyny policistů přijímali bez problémů.

Jeden z řidičů měl údajně pozitivní test na návykové látky a později odpoledne musela záchranka ošetřit demonstranta, který zkolaboval, ani to ale klidný průběh nenarušilo.