Proběhlo největší letošní cvičení záchranných vojsk, česko-německá operace ROPA 2008

Praha/Berlín - Ropovod IKL měří od německého Ingostadtu až do Nelahozevsi u Prahy 374 kilometrů. Dosud na jeho trase nedošlo k jediné havárii. Připravenost čelit případným problémům ověřilo cvičení na hranicích u Rozvadova. Účastnilo se jej téměř 200 záchranářů z obou zemí.

Simulované hlášení o úniku na ropovodu IKL v oblasti hranic posílá bezpečnostní systém v 10 hodin dopoledne. Funkci systému vysvětluje Vít Tůma, provozně-technický ředitel správce ropovodu, společnosti MERO: „Lokalizuje poklesy tlaku mezi dvěma armaturními šachtami a do minuty i zkontroluje teploty.“

Dispečinky v Česku i Německu během chvíle vysílají záchranné jednotky. Hasiči záměrně vybrali území nad ropovodem, kde je i malý rybník. „Naše účast spočívá v nasazení norné stěny a čerpadel, která odstraní zachycenou ropu,“ říká Jaroslav Klíma, náčelník štábu Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Využito je i speciální vrtné zařízení. „Zjistí míru zasažení horninového prostředí ropnými látkami,“ vysvětuje jeho roli Petr Anton, zaměstnanec společnosti Vodní zdroje.

Cvičení mělo za úkol sladit havarijní plány obou států. Záchranáři tak ověřili vzájemnou komunikaci, koordinaci úkonů i rozdělení pravomocí při zásahu.

Operace trvala dvě a půl hodiny. Podle velitele cvičení Jiřího Bártka se neobjevily zásadní problémy: „Cvičení bylo připravené. Reálná situace by byla jiná, mírné problémy jsme měli například se spojením.“ Zástupce bavorského ministra vnitra Herbert Feulner řekl za německou stranu: „Jsme velice spokojeni. Hlavně s českou spoluprací.“