Další osud zámku Konopiště je stále nejistý, soud jednání odročil

Benešov - Okresní soud v Benešově odročil jednání o navrácení mobiliáře zámku Konopiště, jehož vrácení požaduje kněžna Sophie z Hohenbergu, pravnučka Františka Ferdinanda d'Este. Její obhájce musí podle soudu ještě doložit některé listinné důkazy, především závěti a odevzdací listiny potomků Františka Ferdinanda. Jednání bude pokračovat v prosinci.

Pravnučka požaduje od České republiky mobiliář v zámku Konopiště, tedy veškeré vybavení zámku včetně unikátních sbírek. Její pradědeček koupil zámek od Lobkowitzů v roce 1887 a udělal z něj své letní sídlo. V roce 1921 podle ní Československá republika konfiskovala majetek rodu nezákonně, protože její předkové k panovnickému rodu Habsburků nepatřili.  

František Ferdinand d'Este se po nerovném sňatku s českou hraběnkou Žofií Chodkovou musel dopředu zříci nástupnických práv pro své tři děti, které tak podle Sophie z Hohenbergu přestaly patřit k rodu Habsburků a konfiskační zákon se na ně vztahovat neměl. „Jde tady o to, že na základě konfiskací nebyly poskytnuty ani žádné náhrady,“ uvedl právník Sophie z Hohenbergu Jaroslav Brož. Zákon, který majetek konfiskoval, označil za nicotný právní akt.   

Blanka Petrlíková:

„V roce 1921 se tímto problémem zabýval Československý stát a bylo jednoznačně řečeno, že potomci Ferdinanda d'Este jsou členové bývalého panovnického rodu.“

Právní zástupkyně Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Blanka Petrlíková ale dnes soudu předložila archivní dokumenty, podle kterých potomci Františka Ferdinanda členy Habsburského rodu byli. O navrácení celého zámku i pozemků už letos v únoru rozhodoval Nejvyšší soud, žalobu Sophie z Hohenbergu ale zamítl a dědička proto podala ústavní stížnost.