Trať z Českých Velenic do Veselí čeká modernizace

České Budějovice - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zmodernizuje železniční trať mezi Českými Velenicemi a Veselím nad Lužnicí. Práce se nejprve zaměří na velenickou železniční stanici. Konkrétně půjde o tříkilometrový úsek od mostu přes Lužnici u hranic s Rakouskem směrem na České Budějovice a necelé dva kilometry trati na Veselí. Celý projekt přijde přibližně na 800 milionů korun, oznámil mluvčí SŽDC Pavel Halla.

„Projekt financuje Státní fond dopravní infrastruktury. Akce je v seznamu projektů železniční infrastruktury v Operačním programu Doprava ministerstva dopravy na léta 2007 až 2013, a je tím navržena pro spolufinancování z Fondu soudržnosti EU,“ uvedl mluvčí.

Úpravy kolejiště ve stanici zahrnou i nové zapojení tratí směrem na České Budějovice a Veselí. „Celá stanice bude zatrolejována v návaznosti na elektrizovanou trať z rakouského Gmündu a na probíhající elektrizaci trati do Českých Budějovic,“ uvedl mluvčí. K nástupištím povedou bezbariérové přístupy včetně zvukových majáčků a vodících lišt usnadňující pohyb nevidomým a slabozrakým. „Součástí stavby je i realizace nového areálu napájecí stanice trakčního vedení a úprava výpravní budovy pro umístění technologie modernějšího zabezpečovacího zařízení a nového rozhlasu,“ dodal mluvčí.

Od listopadu jsou v plánu přípravné práce, které si vyžádají krátkodobé výluky trati na Nové Hrady a na Novou Ves nad Lužnicí. Místo vlaků tak pojedou autobusy. Hlavní výluky čekají cestující až příští rok. Veškeré práce potrvají do června 2010.