Praha se diskusí o extremismu rozloučila s letošním Forem 2000

Praha - Dnes naposled v Paláci Žofín zasedli účastníci konference o problémech lidské existence Forum 2000 s názvem Otevřenost a fundamentalismus v 21. století. Přední světoví myslitelé, politici i ekonomové během uplynulých tří dní diskutovali o východiscích a důsledcích světové finanční krize, která v průběhu konference zastínila i hlavní téma 11. ročníku: různé druhy fanatismu. Setkání slavnostně zakončili Václav Havel a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

Během posledního dne se zástupci rozdílných ideových proudů zaměřili na hrozby pro světovou bezpečnost. Zvláštní zřetel v návaznosti na předešlá rokování o Latinské Americe byl brán na současnou Venezuelu jako hrozbu pro karibskou oblast. Diskutující se vrátili i k hlavní náplni fóra, když debatovali o kořenech náboženského extremismu. Zástupce Nejvyšší rady Iráku Amar Al-Hakim varoval před tím, jednoznačně spojovat extremismus s islámem tak, jak se tomu dosud děje.

„Extremismus a vyhraněný názor se netýká islámu, ale je to lidská záležitost. Najít jej můžeme v každém náboženství i v politice. Skutečný obraz náboženství vytváří onen střední proud věřících. Zbraně a žalář v boji proti extremismu nepomohou, je potřeba extremistům přestat naslouchat a uzavřít se před nimi,“ řekl v průběhu Fora 2000 Al-Hakim. Zároveň zdůraznil nutnost dialogu mezi národy a kultury s ohledem na fakt, že spojujícím prvkem diskuse musí být vzájemná lidskost.

Na pořadu jednání voda i diktatura 

Kromě fundamentalismu a krajních názorů mluvili účastníci také o postavení žen rozvojových zemích, problematice dostatku pitné vody a významu občanské společnosti v demokratickém státě. Té se zúčastnil například francouzský filosof André Glucksmann nebo novinář České televize Tomáš Etzler.

Účastníci se nevyhnuli i další z klíčových událostí posledních měsíců - vývoji současného Ruska a invazi do Gruzie. Mezi hosty fóra nechyběl běloruský opoziční lídr Aljaksandr Milinkevič ani vůdce protikremelské opozice Garry Kasparov. „Diktatury současného světa se poučily. Nejde jim o ideologii, jen o moc,“ varoval slavný šachista.

Česko se podporou disidentů „odvěčuje minulosti“

Forum 2000 založil tehdejší český prezident Václav Havel v roce 1997, mnozí zástupci českého disentu jej chápou jako protislužbu. V době komunistického Československa totiž také potřebovali oporu v demokratických zemích - a nyní se ji podle svých vyjádření snaží poskytovat dál. Také proto se dnešního ročníku zúčastnili představitelé kubánské, běloruské či zimbabwské opozice.

Konferenci každoročně jej navštíví přední představitelé české a světové politiky a světové disentu, velký důraz je kladen na otázku lidských práv. V minulosti jej navštívil buddhistický duchovní Dalajláma, izraelský prezident Šimon Peres, francouzský politolog Jacques Rupnik nebo bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová.

Varovné výroky fóra:

Amar Al-Hakim o extremismu: „Zbraně a žalář v boji proti extremismu nepomohou, je potřeba extremistům přestat naslouchat a uzavřít se před nimi.“

Garry Kasparov o diktaturách: „Diktatury současného světa se poučily. Nejde jim o ideologii, jen o moc.“

Václav Havel o posedlosti: „Posedlost se stává jedním z velkých nebezpečí dnešního světa.“