Psychiatrické ústavy se podle ombudsmana potýkají se zásadními problémy

Brno - Nedostatek financí, špatný technický stav budov a v některých případech i nízká úroveň poskytované zdravotní péče patří k hlavním potížím, s nimiž se potýkají české psychiatrické léčebny. Vyplývá to z kontrol osmi ústavů, které navštívili pracovníci kanceláře ombudsmana. Neodhalili případy krutého zacházení s pacienty, přesto je podle ombudsmana Otakara Motejla problémů poměrně mnoho. O svých výhradách už Motejl informoval ministerstvo zdravotnictví.

Vedení léčeben si podle ombudsmana stěžuje na to, že při kalkulaci ošetřovatelského dne zdravotní pojišťovny neberou v úvahu skutečné náklady. Léčebnám tak jen za péči chybí každý den asi 400 korun na pacienta, tedy téměř 150 tisíc korun na pacienta za rok.

Podle výsledků kontrol asi nejvíce trpí pacienti s demencí a mentálním postižením. Jsou umístěni na odděleních, v nichž často chybějí bezbariérové přístupy a výtahy. Zdravotnický personál je pak nucen kvůli zajištění bezpečí pacientů je až příliš omezovat v pohybu.

V Česku schází zařízení návazných sociálních služeb. Jsou to například domovy pro seniory s mozkovými poruchami a chráněná bydlení pro mentálně postižené. V psychiatrických léčebnách jsou proto nyní i lidé, jimž by postačovala ambulantní péče, není ale jiné specializované zařízení, kam je po léčbě umístit.

Větší důraz je podle Motejla nutno klást na práci se zdravotnickým personálem. Četných pochybení se prý dopouštějí lékaři. Často předepisují takzvaný omezovací prostředek jako „prevenci pádu“. Sestry pak mohou pacienta podle vlastního uvážení upoutat ke křeslu nebo na lůžku. Takto postupovat může ale jen lékař při posouzení aktuálního stavu. Pokud je personál nucen něčí pohyb omezit, musí jej o tom neprodleně informovat.

Ombudsman upozornil na to, že je opomíjena důstojnost pacientů na psychiatriích. Někteří bydlí v pokojích až po sedmnácti. Někde schází na toaletách přepážky mezi záchody, pacient nemá ani to nejmenší soukromí. Obdobná situace je u sprch. Hygienické úkony se běžně provádějí před zraky dalších pacientů, uvedl Motejl.