Do škol míří desetitisíce nádob na třídění odpadů

Praha - Ministerstvo životního prostředí (MŽP) se snaží vyjít vstříc školám, které chtějí třídit odpad, ale na sběrné nádoby nemají peníze. Do škol tak zamíří 30 500 nádob v několika variantách a velikostech na recyklaci papíru, plastu, skla, ale i nápojových kartonů nebo bioodpadu. Ministerstvo je dodá zdarma, na projekt využilo 30 milionů korun z evropského Operačního programu Infrastruktura. Pokud bude projekt úspěšný, ministerstvo zvažuje, že na sběrné nádoby do škol uvolní z evropských fondů další peníze. 

S distribucí sběrných kontejnerů pomohu i krajské úřady. Spolu s nádobami dostanou školy také nálepky a brožury o tom, jaký odpad je možné třídit a co z něj po recyklaci může vzniknout. „Ve školách vzniká spousta odpadu. Školy přitom často postrádají peníze na to, aby svým žákům a studentům mohly nabídnou sběrné koše a popelnice pro třídění. Ministerstvo tedy vychází tímto projektem vstříc celé řadě žádostí o pomoc, které jsme v posledních letech dostávali především od samotných učitelů,“ uvedl ministr životního prostředí Martin Bursík. Poptávka bude podle něj ještě větší než nabídka.

Čtyři varianty nádob a kompostér na bioodpad 

Barevné kontejnery získá podle projektu zdarma každá škola, která se prostřednictvím příslušného krajského úřadu přihlásí. „Nabízíme čtyři varianty nádob v základní sadě na papír, sklo, plast a dále 120 a 240 litrové pojízdné nádoby pro využití v exteriérech škol při sportovních a kulturních aktivitách. Je připravena také nabídka kompostérů na sběr bioodpadu, který vzniká např. při údržbě zeleně ze školních zahrad,“ dodala koordinátora projektu Ivona Kristiánová z odboru fondů EU MŽP.

„Škola si pochopitelně s městem či svozovými firmami bude muset zajistit odvoz vytříděných odpadů ke zpracování, proto výběr nad onu základní sadu tří komodit záleží i na možnostech třídění v tom kterém městě,“ dodal ministr Martin Bursík. Školy získají konkrétní informace na úřadech svého kraje, u koordinátorů projektu na MŽP či u dodavatelské společnosti Mevatec. Na každý kraj vychází asi 2000 sběrných nádob.

Recyklační nádoby pro školy
Recyklační nádoby pro školy