Volby do zastupitelstev a Senátu považují lidé za důležitější, než dříve

Praha - Volbám do krajských zastupitelstev a do třetiny Senátu přikládají lidé větší význam než v minulosti. Přesto je občané považují za méně důležité než volby do poslanecké sněmovny a obecních zastupitelstev. Nejvyšší volební účast pravidelně mají právě volby do sněmovny. Nejméně Čechů pak chodí k volbám do Evropského parlamentu. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM ze začátku října.

Z dlouhodobého pohledu se názory lidí na důležitost jednotlivých voleb příliš nemění. Důležitost voleb do krajských zastupitelstev mírně posiluje, což odráží rostoucí význam, která lidé krajskému zřízení přisuzují. Větší důležitost než v minulých letech přikládají lidé také volbám do Senátu.

Obecně přitom platí, že volby pokládají za důležité spíše lidé středního a vyššího věku s vyšším vzděláním, kteří se zajímají o politiku. Lidé z menších sídel podtrhují význam komunálních voleb, ve větších městech se v pořadí důležitosti před komunální volby dostávají volby do poslanecké sněmovny.

Z hlediska stranických preferencí kladou důraz na volby nejvíce příznivci ODS, Senát a Evropský parlament je pak trnem v oku lidem, kteří sympatizují s KSČM.

Kam mohou Češi volit

  • do obecních zastupitelstev
  • do krajských zastupitelstev
  • do poslanecké sněmovny
  • do Senátu
  • do Evropského parlamentu