V Klatovech dnes otevřeli nový průtah za 70 milionů korun

Plzeň - Dnes se řidičům směřujícím na Staňkov na Domažlicku otevřela největší silniční stavba v Klatovech za posledních 20 let. Díky novým chodníkům a cyklostezce se dostanou místní lidé bezpečněji do zaměstnání v továrnách ve staré i budované průmyslové zóně. Oprava významného průtahu, který je součástí krajské silnice II/185, si vyžádala celkem 68 milionů korun. Řekl to dnes místostarosta Jan Vrána.

„Definitivně tím skončila naše dosud největší stavba Čisté město,“ dodal. Klatovy během dvou let investovaly do kanalizací, vodovodů a silnic 630 milionů korun, z toho 235 milionů Kč poskytla EU. Kraj a město obnovily ulici až po zasypání všech výkopů. V „Koldince“ se 25 let nic neopravovalo, byla v dezolátním stavu. Jako jediný příjezd ji využívaly těžké vozy do masokombinátu, Jitony a teplárny. „O její opravu jsme usilovali hodně dlouho, ale nebyly krajské peníze,“ řekl Vrána.

Koldinova ulice vede od první světelné křižovatky ve směru od Plzně až ke kruhovém objezdu u nově budované průmyslové zóny Pod Borem. Tuto oblast koncem minulého roku napojila nová krajská silnice vedoucí z hlavního tahu Plzeň - Klatovy - Železná Ruda.

První etapa rekonstrukce ulice o délce 650 metrů skončila už loni. Přišla na 30 milionů korun a Plzeňský kraj do ní investoval dvě třetiny, zbytek město. Další část vedoucí až k čistírně odpadních vod byla otevřena dnes. Stála 38 milionů a město na ni dalo téměř 18 milionů Kč. Zbytek poskytl kraj, který komunikace II. a III. třídy vlastní.

Na novém průtahu ve směru na Staňkov vznikly kromě chodníků a cyklostezky také autobusové zastávky, parkovací zálivy a bohatá zeleň. Nová cyklistická linie vede dál na Dolany. Radnice připravuje její odbočku na Štěpánovice na konci Koldinovy ulice ve směru na Plzeň.

V průběhu stavby Čistého města Klatovy ještě zásadně opravily Tyršovu a Vídeňskou ulici, další významné průtahy.