Z Litoměřic do Ústí se bude moci jezdit jednosměrně až na jaře

Ústí nad Labem - Silnice z Litoměřic do Ústí nad Labem bude od března znova sloužit běžnému provozu. V opačném směru ale budou i nadále jezdit přes Libochovany. Sdělila to dnes mluvčí litoměřické radnice Eva Břeňová. Silnice byla uzavřena v Sebuzíně v loňském roce poté, co se na některých místech začala v důsledku povodní propadat. Lidé na objízdných trasách si stěžují na nadměrnou dopravu.

Podle Břeňové litoměřičtí představitelé požadovali průjezd „přes kopečky“ již od 1. listopadu. Vzhledem k tomu, že objízdná trasa v Sebuzíně vede po místní komunikaci, která není v zimě udržovaná, akceptovali posunutí termínu. „Poté však již budeme nekompromisní. Není možné, aby situace v Sebuzíně byla řešena na úkor Libochovan, Velkých Žernosek, Žalhostic a Kamýku, tedy obcí, jimiž vede objízdná trasa,“ řekl vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Litoměřicích Ivo Perna.

Střekovský starosta Vlastimil Žáček však vjezd do místní části Sebuzín, byť jednosměrný, nadále odmítá. Podle něj to neumožňují parametry místní komunikace, stav zídky u kapličky a nestabilní podzemí.

Poškozená komunikace by měla být v budoucnu přeložena a v místě jejího nového napojení na hlavní silnici vedoucí podél Labe by měl být vybudován kruhový objezd. Stavba byla zahrnuta do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje pro příští rok, kdy by měla být i realizována. Do 14 dnů bude podána žádost o vydání územního rozhodnutí.

„Úspěšně dobíhá majetkové vypořádání s majiteli stavbou dotčených pozemků,“ uvedl vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství ústeckého magistrátu Dalibor Dařílek. Ústecký kraj by měl nyní zadat vypracování dokumentace nutné k vydání stavebního povolení. V návaznosti na stavbu kruhové křižovatky a přeložku poškozené komunikace v Sebuzíně se připravuje i rekonstrukce mostku vedoucího přes železniční trať.  

Pod silnicí v Sebuzíně jsou rozsáhlé sklepy, které mohou hrozit dalším zřícením. Část vozovky se už v minulosti propadla. Se zhoršenou statikou se potýká i několik objektů, které ji lemují.