Práva seniorů v oblasti bydlení jsou soustavně poškozována, tvrdí Stehlíková

Praha - Senioři se často neorientují ve vlastních právech vzhledem k pronajímatelům bytů a svým příbuzným, kteří je někdy diskriminují a poškozují. Vyplývá to ze zkušeností občanských poraden a linek důvěry pro seniory. Ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková (SZ) to chce změnit. Do nového občanského zákoníku hodlá prosadit takzvanou seniorskou klauzuli, která by chránila staré lidi před případným vystěhováním z bytu.

Podle ředitele Asociace občanských poraden Hynka Kalvody třetina všech dotazů na bydlení do poraden přichází právě od seniorů. Týkají se například konfliktních vztahů s pronajímatelem bytu. Staří lidé se s ním neumějí domluvit na tom, kdo má uhradit opravy v domě, vadí jim nedostatečně zdůvodněné zvyšování nájmu a nucené změny nájemních smluv. Senioři se často cítí bezradní a nechtějí se s pronajímatelem hádat ani jít k soudu.

Stehlíková se nyní snaží jednat s ministerstvem spravedlnosti a prosadit sociální klauzuli na pomoc seniorům do občanského zákoníku. Podle ní by se měl v nájemních vztazích zohledňovat věk nájemce, hranicí by mohl být 75. rok věku. Nově by například pronajímatel neměl mít právo vypovědět nájem bez soudního dohledu, pokud by nájemcem byl senior starší 75 let.

Až polovina českých seniorů má problém se svým pronajímatelem. Nejčastějším problémem, se kterým se potýkají operátoři linky důvěry, je otázka nájemného. Vizí Stehlíkové je zamezit stále častějšímu výskytu důchodců bez domova. Má k tomu pomoci institut odkazů, kdy důchodce odkáže majetek svým blízkým a přitom nepřijde plně o svá vlastnická práva.