Mezinárodní konference připomíná muže října 1918

Praha - V Hrzánském paláci v Praze byla dnes u příležitosti devadesátého výročí vzniku Československého státu zahájena dvoudenní vědecká konference Muži října 1918. Konference chce připomenout osobnosti, které se podílely na vzniku Československa, na jeho právním, politickém, vojenském a sociálním konstituování.

Historikové a politologové budou diskutovat o významných osobnostech října 1918 a jejich vlivu na politický život té doby. „Mluvíme o představitelích české politiky a českého veřejného života, kteří se aktivně účastnili říjnového převratu. Období října a listopadu 1918 bylo naprosto klíčové období pro konstituování nového státu. Pod pojmem muži října veřejnost většinou rozumí především pět známých mužů, tedy představitele pěti českých a slovenských politických stran: Antonína Švehlu, Jiřího Stříbrného, Františka Soukupa, Vavro Šromára a Aloise Rašína,“ uvedl Luboš Velek z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.  

Historikové se budou věnovat i třem desítkám dalších osobností, které byly spjaty s událostmi na přelomu října 1918, mimo jiné představitelům nejrůznějších snah namířených proti konstituování tohoto státu.

Konference se koná pod záštitou Úřadu vlády ČR a pořádá ji několik institucí, např. Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.