Ze soboty na neděli se změní čas, lidé si o hodinu přispí

Praha - V noci ze soboty na neděli se v České republice i ve všech zemích EU posune čas o hodinu zpátky. Ručičky hodinek v neděli ve 3:00 ráno přeskočí zpět na 2:00 a noc bude o hodinu delší. Důvody k pravidelnému střídaní letního a zimního času jsou ale podle energetiků skoro zanedbatelné. Posouvání hodinových ručiček o jednu hodinu podle nich už nepřináší úspory elektřiny.

Dříve se někteří odborníci přikláněli k tomu, že zavedení letního času představuje úspory až několika desetin procenta roční spotřeby. „Při podzimním přechodu zpět na zimní čas nelze seriózně vypozorovat žádný vliv změny času,“ uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Podle mluvčího Pražské energetiky Petra Holubce vstávají lidé i mnohem později, než tomu bývalo před dvaceti lety.

Větší vliv na spotřebu elektřiny než změna času mají zřejmě klimatické podmínky. Chladné počasí zvyšuje spotřebu elektřiny mnohem více než tma. „Změna času je tedy spíše větším rizikem například pro počítačovou řídicí techniku, kterou je třeba důkladně na změnu času připravit, aby nedošlo k výpadkům důležitých zařízení, dálkově řízených rozvoden apod.,“ poznamenal Holubec.

Na českém území byl letní čas zaveden poprvé v roce 1915, ale mezi světovými válkami se od změn upustilo. Protektorát na letní čas opět v roce 1940 přistoupil, ale československá vláda ho v roce 1949 opět zrušila. Po 30 letech byl zaveden znovu a až do roku 1995 trval šest měsíců. Od roku 1996 Češi rovnají své chronometry podle zvyklostí Evropské unie a časový posun trvá sedm měsíců. Vedle států EU se letní čas zavádí například i ve Spojených státech, Mexiku a na Kypru. Příští změna proběhne 29. března 2009.