Česko jako poslední země EU uznalo Mezinárodní trestní soud

Praha - Český parlament po několikaletém váhání uznal Mezinárodní trestní soud (ICC), který má po vzoru poválečného norimberského tribunálu soudit zločiny proti lidskosti, válečné zločiny, genocidu a agresi. Příslušná smlouva byla sjednaná už před deseti lety, Poslanecká sněmovna ji ale schválila až dnes, a tak navázala na rozhodnutí Senátu, který ji schválil letos v červenci.

Česko bylo posledním státem Evropské unie, který smlouvu neměl schválenou. Jeho zástupci ji přitom podepsali už v dubnu 1999. Průtahy vznikly kvůli pochybnostem, zda je dokument v souladu s českým ústavním pořádkem. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil se za to zaručil.

Dosavadní nečitelný postoj podle ministra zahraničí Karla Schwarzenberga snižoval důvěryhodnost České republiky jako státu zasazujícího se o ochranu lidských práv ve světě: "Podpora tohoto soudu je důležitou součástí společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie.

Pro přijetí smlouvy dnes hlasovalo 140 ze 183 přítomných poslanců. Pro schválení bylo třeba nejméně 120 hlasů. Proti smlouvě bylo jen šest
občanských demokratů, komunisté se hlasování zdrželi, stejně jako tři
rebelové ODS a další jednotlivci z této strany a z ČSSD.

Poslanec KSČM Václav Exner se neúspěšně pokusil ratifikaci odsunout až na dobu, kdy soud uznají Rusko, Čína nebo USA, což jsou tři z pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN. „To znamená posunout rozhodnutí o Mezinárodním trestním soudu na den svatého Dyndy,“ reagoval Schwarzenberg. Sociální demokrat Zdeněk Jičínský podotkl, že velmoci včetně USA si myslí, že mezinárodní právo pro ně závazné není a že se jím řídit nemusí. „Ale to není pozice malých a menších států,“ dodal.