Konec přísedících u okresních soudů?

Hradec Králové - Reforma justice by mohla mimo jiné znamenat i konečnou pro přísedící u okresních soudů. Královéhradecký krajský soud totiž doporučil ministerstvu spravedlnosti, aby je zrušilo. U krajských soudů je chce naopak ponechat. Královehradecký krajský soud k tomu dospěl v analýze, kterou zpracoval na výzvu ministerstva. Navrhnul taky zpřísnit výběr přísedících i povinnost, aby se vzdělávali, například v právu a psychologii.

Dřív se jim říkalo soudci z lidu. U soudů jich působí přes sedm tisíc jako přísedící v senátech. Analýza zpracovaná pro ministerstvo ve východočeské justici doporučuje přísedící u okresních soudů zrušit. „Působení přísedících vyvolává určité problémy v rámci průtahů řízení. Ne vždy jsou přísedící schopni akceptovat termíny hlavních líčení,“ uvádí místopředseda Krajského soudu v Hradci Králové Miroslav Veselský.

Naopak u krajských soudů, které řeší složitější případy, přísedící nerušte, vzkazuje analýza ministerstvu. „Mnozí jsou v určitých oblastech vynikající odborníci,“ dodává Miroslav Veselský.  

Sami přísedící v trestních senátech krajského soudu funkci obhajují. „Já už chodím k soudu dvacet let, takže nějaké zkušenosti mám. A k rozhodnutí kolikrát přispějeme,“ hájí funkci přísedících jedna z nich, Květa Vlčková. „Důležité je, že my s těmi předsedy senátů hovoříme o přestávkách, probíráme ten případ,“ dodává přísedící Miroslav Krejčí.  

Ministerstvo spravedlnosti se na budoucnost přísedících ptá soudů, akademické obce i ombudsmana. „Ptáme se jich, co říkají následujícím variantám: Za prvé ponechání současného stavu, za druhé zrušení přísedících, za třetí nahrazení přísedících soudy, za čtvrté, co říkají navýšení náhrad přísedícím. Až na základě došlých připomínek padne na ministerstvu spravedlnosti konečné rozhodnutí,“ vysvětluje postup ministerstva jeho mluvčí Zuzana Steinerová.

Většině 47 z 59 přísedících Krajského soudu v Hradci Králové skončí mandát v příštím roce. Obnovit jim ho mohou zastupitelstva čtyř krajů, kam východočeská justice zasahuje.