Čtvrtina občanů si myslí, že nejsme na předsednictví EU dobře připraveni

Praha - Tři měsíce před 1. lednem 2009 věděly necelé tři čtvrtiny Čechů, že bude naše země předsedat Evropské unii. Povědomí o tom, co naše předsednictví vlastně znamená, je ale zatím stále slabé. Jen 15 procent obyvatel má o jeho přípravách dostatek informací a pouze čtvrtina občanů si myslí, že jsme na předsednictví dobře připraveni. Informace přinesl průzkum agentury STEM, který se uskutečnil ve dnech 29. září - 7. října 2008.

Česká republika převezme evropské předsednictví od Francie 1. ledna 2009 a 1. července 2009 jej předá Švédsku. Povědomí o tom, že zanedlouho budeme předsedat společenství 27 evropských zemí, od letošního jara postupně narůstá. Představu o průběhu našeho předsednictví má ale jen čtvrtina populace. Málo informací o přípravě českého předsednictví má 85 procent občanů, z čehož vyplývá i nízká důvěra v naší připravenost. Tato čísla se přitom od dubna 2008 mění k lepšímu jen velmi pomalu.

Pokles pozitivních odpovědí na připravenost ČR předsedat Evropské unii pravděpodobně souvisí se zhoršujícím se hodnocením činnosti vlády. Do odpovědí se promítají i stranické preference a hodnoceníčinnosti vlády. Stoupenci ODS, kteří vládu vnímají převážně pozitivně, nadprůměrně častodeklarují svou představu o průběhu předsednictví i mínění, že ČR je na ně dobře připravena.Příznivci KSČM naproti tomu svůj negativní postoj k vládě i k EU vyjadřují nízkým míněnímo naší připravenosti. O nedostatku informací hovoří ale v naprosté většině sympatizanti všech parlamentníchstran.

Průzkum agentury STEM a Trendy
Průzkum agentury STEM a Trendy