Dnes je den Dušiček, lidé uctívají památku zesnulých

Praha - Dnešek je podle katolické tradice v liturgickém kalendáři vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, lidé ho lidově nazývají dnem Dušiček. Vzpomínají na své blízké, modlí se za mrtvé. Jejich hroby zdobí květinami, svíčkami a věnci.

Památku všech věrných zemřelých vzpomene i kardinál Miloslav Vlk při mši, kterou bude dnes od 16:00 sloužit v bazilice sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě. Poté bude následovat pobožnost za zemřelé na tamním národním pohřebišti Slavíně. Ve farnostech pražské diecéze se bude také pořádat pravidelná listopadová sbírka na charitativní činnost. Modlitby za zemřelé a bohoslužby se povedou i v ostatních městech.

Uctívání památky mrtvých na českém území pochází ještě z předkřesťanské doby. Lidé tehdy věřili, že když člověk odejde z tohoto světa, jen se přemístí někam do záhrobí. Křesťané tento pohanský svátek proměnili. Modlitba za zemřelé totiž patří k nejstarším křesťanským tradicím, které navazují na judaismus. Za mrtvé se katoličtí křesťané modlí při každém slavení eucharistie. Památka zemřelých se slaví od roku 998, kdy svátek zavedl clunyjský opat Odilo. Od 14. století zdomácněla vzpomínka i v Římě.

V katolickém církevním pojetí jsou Dušičky vzpomínkou na ty, kdo ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do „nebe“ a jsou dosud ve fázi „očišťování“. Právě rozdílné pojetí „života po tomto životě“, konkrétně například chápání pojmu „očistec“, rozděluje ovšem po reformaci různé křesťanské tradice.