Ředitelům věznic by mohli radit politici i zástupci veřejnosti

Praha - Ředitelům věznic by měly v budoucnu radit komise složené ze zákonodárců, zástupců samosprávy, odborné veřejnosti i významných osobností konkrétních regionů. Úkolem komisí, jejichž vznik prosazuje ministerstvo spravedlnosti, má být obecná kontrola podmínek ve vězeňství. Okruh působnosti a jejich složení dnes schválila vláda. Návrh novely nyní posoudí parlament. Nezávislou kontrolu vězeňství v současné době vykonávají státní zástupci a ombudsman.

Ministerstvo spravedlnosti chce vytvořit skupiny, v nichž budou zástupci různých oborů - politici, sociologové, psychologové, vysokoškolští pedagogové a lékaři. Všechny členy by měl jmenovat ministr spravedlnosti na návrh ředitelů jednotlivých věznic. Se svou nominací by museli souhlasit. Vytvořené komise by pak ředitelům předkládaly návrhy opatření ke zlepšení situace v jednotlivých věznicích.

Kromě určitých pravomocí, jako například práva vyřizovat stížnosti a podněty, mají mít členové i určité povinnosti, a to zejména zákonem uloženou povinnost mlčenlivosti.

Komise má sjednotit podmínky výkonu trestu ve věznicích

V současné době dohlíží státní zástupci především na dodržování právních předpisů ve věznicích, veřejný ochránce práv šetří konkrétní stížnosti odsouzených. Komise mají mít na rozdíl od žalobců a ombudsmana funkci poradní. Nebudou tedy provádět osobní kontroly vězeňských zařízení, ani si dopisovat s odsouzenými. Činnost komisí by měla dlouhodobě směřovat k sjednocení podmínek výkonu trestu v jednotlivých věznicích.

Cela
Cela