Sbírka Pomozte dětem letos vynesla přes 15 milionů korun

Praha - Celkem 15,2 milionu korun poputuje k devadesáti projektům nestátních neziskových organizací, které uspěly v 10. ročníku výběrového řízení sbírky Pomozte dětem. Výtěžek sbírky umožní realizovat roční projekty zaměřené na ohrožené a znevýhodněné děti do 18 let. Smlouvy o poskytnutí nadačních příspěvků byly dnes předány organizacím ze středních a severozápadních Čech a Prahy. Zbylým organizacím byly smlouvy již předány.

Sbírka pořádaná Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) trvala od května 2007 do stejného měsíce roku 2008. O penězích ze sbírky je každoročně rozhodováno ve veřejném výběrovém řízení. Celková vybraná částka je mezi jednotlivé regiony rozdělena v poměru k počtu jejich obyvatel.

Pomáhat dětem je možné celý rok

Na konto projektu Pomozte dětem spravovaného NROS je možné přispívat v průběhu celého roku. Peníze zaslané od 16. května tohoto roku budou rozděleny na podzim 2009. Nejvíce peněz v posledních letech plyne z dárcovských SMS. V předchozích devíti ročnících projekt pomohl 133 tisícům dětí s různými handicapy. To zahrnuje více než 800 podpořených projektů celkovou částkou přesahující 101 milionů korun.