Lékařská komora kritizuje přebytky pojišťoven

Praha - Česká lékařská komora považuje hromadění přebytků na účtech pojišťoven za protiprávní. Hospodaření pojišťoven vymezují zákony, podle nichž by zůstatek na rezervním fondu měl být v současnosti maximálně necelé tři miliardy korun. Nyní tam však leží 35 miliard, což je zhruba pětina peněz, které zdravotnictví spotřebuje za rok. Lékařská komora požaduje, aby peníze šly přímo do zdravotnických služeb.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek soudí, že tento stav ohrožuje bezpečnost pacientů. Systém pojišťoven je podle něj koncipován tak, že co si zaplatíme na pojištění, za to máme dostat zdravotní péči. Pojišťovny by tedy měly peníze namísto jejich hromadění ihned směrovat do zdravotnických zařízení, kde je třeba katastrofální personální nebo finanční situce. Kubek považuje nashromážděné rezervy za bonus pro ty, kteří hodlají pojišťovny lacino zprivatizovat. „Proti tomu zásadně protestujeme,“ zdůraznil předseda lékařské komory, který situaci přičítá nedostatečné kontrole ministrů zdravotnictví a financí. 

Mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Jiří Rod oponuje, že každá pojišťovna musí mít rezervy. V případě VZP uvádí jako důvody mimo jiné rezervy pro celoplošné očkování, které připravuje ministerstvo zdravotnictví, plánované posílení záchranných služeb nebo třeba vysoké náklady na porody, totální endoprotézy a psychiatrickou léčbu. Navíc Rod zdůraznil, že zvýšení rezerv souvisí také s celosvětovou hospodářskou krizí.