Město Praha se ohradilo proti závěrům kontroly Karlova mostu

Praha - Město Praha protestuje proti závěrům kontroly oprav Karlova mostu, kterou provedla Památková inspekce ministerstva kultury. Protokol o kontrole prý obsahuje subjektivní názory, nepřesnosti a zkreslení. Magistrát města si za způsobem opravy mostu stojí a proti protokolu podal písemnou námitku.

Inspekce konstatovala, že práce na mostě výrazně narušily autenticitu národní kulturní památky. Ministr kultury Václav Jehlička ve středu uvedl, že se při opravě chybovalo, ale podle něj je možné tyto chyby ještě napravit. Předtím, než se seznámí s názorem města, ale nechtěl vyvozovat případnou odpovědnost za zmíněná pochybení.

Mezitím se mezi památkáři znovu debatuje o tom, zda se vzhledem k významu historického objektu neměl zvolit spíše pietní konzervační přístup než obnova, která se děje výměnou částí památky za nové. Celá kauza podle nich svědčí o rozpolcenosti státní památkové péče.

Památková inspekce shledala při své kontrole dva okruhy pochybení. Za prvé se obnova zpočátku prováděla bez oznámení archeologům, které je povinné. Vlastník neměl aktualizovaný stavebně-historický průzkum a nezajistil průzkum kamenických značek. Praha nyní namítá, že oprava „je prováděna na základě schválené dokumentace na základě vydaného stavebního povolení“.

Druhý okruh pochybení se podle inspekce týká samotné opravy. Údajně bylo nahrazeno více kamenných bloků, než doporučil diagnostický průzkum. „Množství vyměněných kamenů odpovídá stavu poškození původního zdiva a výměna je prováděna na základě rozhodnutí kompetentní komise,“ uvedlo město. Inspekce také označila při opravě použitý kocbeřovský pískovec jako nevhodný.

Závěry kontroly jsou podle města neobjektivní

Město ale uvádí, že kámen z tohoto lomu byl vybrán jako jediná možná alternativa, jako nejvhodnější kámen pro jeho vlastnosti. I některé další hlasy tuto výtku inspekce zpochybňují. Původní lomy, z nichž se kámen bral na stavbu mostu či při některých jeho opravách v minulosti, již nejsou funkční a otevřít zcela nový lom je problematické.

Podle města jsou závěry inspekce neobjektivní a „odborně velmi problematické a podáváme tímto námitku proti komplexnímu vyznění protokolu a formulacím jeho dílčích závěrů,“ uvedl zástupce města.

Kontrola odhalila při opravě Karlova mostu zásadní pochybení.
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24