Soudy možná budou muset při rozvodech vzít v úvahu názor dětí

Praha - Soudy možná budou muset při rozhodování o tom, kterému z rodičů svěří do péče dítě starší 12 let nebo o dalších záležitostech týkajících se dítěte, brát v potaz také jeho názor. Počítá s tím chystaná novela občanského zákoníku, kterou připravuje ministerstvo spravedlnosti. Na souhlasu dítěte by zřejmě mohla podle ministryně pro lidská práva Džamily Stehlíkové závisela možnost jeho svěření do opatrování jednomu z rodičů či jiné osobě.

Vládní výbor jednal zejména o posílení ochrany dětí před domácím násilím. Podle statistik občanského sdružení ROSA bývají děti žijící v rodinách, kde k násilí dochází, v 94 procentech přímo svědky násilných činů. „To, že je dítě od útlého věku svědkem násilného jednání jednoho blízkého člověka vůči druhému, negativně ovlivňuje jeho schopnosti navazovat sociální vztahy v dospělosti a často je poznamenává na celý život,“ míní Stehlíková.

Děti, které vidí nebo slyší projevy fyzického, sexuálního nebo psychického násilí či zranění jím způsobená jsou proto podle členů výboru nejen svědky, ale také vlastně oběťmi násilných činů. „Navíc se často stávají prostředkem k manipulaci pachatele domácího násilí s obětí,“ řekla předsedkyně výboru Bronislava Marvanová Vargová.

Soudy a další instituce, které o osudech takovýchto dětí rozhodují, by proto podle Marvanové Vargové měly k dětem přistupovat stejně jako k dospělým obětem domácího násilí. „Máme opatření, která brání dospělé oběti domácího násilí. Pokud by se stejná opatření vztahovala i na děti, které jsou svědky násilí, tak nemusíme rozpracovávat tolik dalších novel a jejich situaci by to posunulo k většímu bezpečí,“ řekla Marvanová Vargová.

Děti, které trpí domácím násilím v rodině, od začátku října více chrání novela občanského soudního řádu. Soud může rodinným příslušníkům uložit až tříměsíční mediační program nebo terapii, během níž si rodiče mohou rozmyslet další řešení vzniklé situace. Podle členů výboru by měly být děti ještě lépe chráněny zejména v případě, že jeden z rodičů nechce upustit od násilného jednání.

Ilustrační foto
Ilustrační foto