Čeští politici se o staré lidi nezajímají

Praha - Situace v péči o staré lidi v Česku je dlouhodobě neuspokojivá. Seniory diskriminuje společnost řadou různých způsobů. Podle předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti Ivy Holmerové ale není situace jen otázkou jednotlivých zařízení, ale je naprosto systémová. O staré lidi se podle ní nezajímají ani politici. Podle ministryně pro menšiny a lidská práva Džamily Stehlíkové se však stát pokouší systémové řešení nalézt.

Zásadní systémová pochybení státu na tiskové konferenci o současné péči o seniory a chronicky nemocné lidi zmínili i další odborníci. Situace je podle nich alarmující také proto, že podíl starších lidí v populaci bude v příštích letech stoupat. Zájem veřejnosti vzbudily zejména informace o špatných životních podmínkách seniorů v léčebnách dlouhodobě nemocných. Podle Holmerové ale politici přes sliby žádné řešení zlepšení životních podmínek nenabídli.

„Zatím na české politické scéně vládne naprostý nedostatek zájmu o seniorskou problematiku napříč stranami,“ myslí si Holmerová. Stejný přístup však podle ní volí česká společnost jako celek. Nelíbí se jí například přístup médií, která seniory obvykle zobrazují jako lidi neschopné se o sebe postarat a jako oběti špatného zacházení či postupu zaměstnavatelů, kteří je diskriminují v práci.

Staré lidi často zanedbávají i praktičtí lékaři

Velkou roli v péči o seniory by podle Holmerové měla hrát nejen rodina, ale také obce či kraje. Staré lidi podle ní navíc často zanedbávají i praktičtí lékaři, které nastavení systému nemotivuje, aby své staré pacienty navštěvovali doma: „Naopak je nutí omezovat předepisování domácí péče a více indikovat využívání nemocnic.“

Podle ministryně Stehlíkové již stát na zavedení změn ve prospěch seniorů pracuje: „Systémová změna je vždycky pomalá, nejdřív se musí nastavit mechanismy změny.“ Ministerstvo zdravotnictví společně s ministerstvem práce a sociálních věcí začínají vytvářet společný systém financování péče o seniory. „Má se tím zabývat pracovní komise, jejíž vznik iniciovala rada vlády pro seniory. Předpokládám, že v současné době probíhá příprava na její jednání,“ uvedla Stehlíková.

Vyšetření u lékaře
Vyšetření u lékaře