Srovnávací zkoušky letos čekají skoro polovinu uchazečů o studium

Praha - Národní srovnávací zkoušky (NSZ) letos absolvuje téměř polovina uchazečů o vysokoškolské studium. Zkoušky jsou součástí přijímaček na 45 českých a jedné slovenské fakultě, což je o čtyři fakulty víc než loni. Nově uznávají zkoušky i právnické fakulty v Olomouci a v Praze. Fakulty ke zkouškám prý přistupují kvůli měnícím se požadavkům na vysokoškolského studenta.

Národní srovnávací zkoušky využívají fakulty k přijímacímu řízení už třetím rokem. Některé fakulty je stanovují uchazečům jako povinnost, jiné je nabízejí jako alternativu k vlastnímu přijímacímu řízení, které by jinak museli zájemci o studium složit přímo na fakultě.

Podle proděkana pražské právnické fakulty Jana Kuklíka tyto testy umožní mít výsledky přijímaček okamžitě zpracované, proto může být velmi rychle uspořádán zápis a následné odvolací řízení. Školy tak bojují o studenty, kteří by si mezitím mohli vybrat třeba jinou fakultu.

Srovnávací zkoušky netestují encyklopedické znalosti studentů, ale spíš logické myšlení a analytické schopnosti. Uchazeč se k nim musí přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky na internetových stránkách Scia. Na těchto stránkách si také může vybrat, kterých termínů se chce zúčastnit a na kterých místech chce zkoušky skládat. Letos proběhnou zkoušky v šesti termínech, první už 6. prosince, další od února do května.

Na stránkách Scia si může uživatel také založit osobní účet, který mu slouží k získávání informací či k přípravě na zkoušky. Scio zřídilo také prezenční přípravné kurzy. Účastníkům bude také poskytovat individuální analýzu jejich výsledků.

Srovnávací zkoušky se rozšířily už i na Slovensko. Slovenští studenti hlásící se na české vysoké školy tak mohou složit zkoušky přímo na Slovensku.

Výsledky se vyjadřují v takzvaných percentilech, které udávají, jak si uchazeč stojí v porovnání s ostatními. Například percentil 60 znamená, že student je lepší než 60 procent všech uchazečů.

Logo společnosti Scio
Logo společnosti Scio