Právnická fakulta v Olomouci zapomněla žádat o akreditaci

Olomouc - Právnická fakulta Univerzity Palackého si opomněla požádat o akreditaci studijního oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo a politologii. Rektor Lubomír Dvořák sdělil, že asi stovka studentů je ve "zvláštní situaci" a nemůže vykonávat zkoušky. O postihu děkanky Milany Hrušákové, která má záležitost na starosti, zatím neuvažuje. "Možná do jisté míry sehrálo roli i to, že docházelo k opakované výměně vedení fakulty," poznamenal proděkan pro organizaci a vývoj Filip Dienstbier.

„Akreditace skončila v červenci a o novou zapomněli požádat. Studenti proto nemohli dělat ani státnice,“ uvedl rektor Dvořák. Zároveň dodal, že fakulta o akreditaci požádala po prázdninách, ale dosud čeká na rozhodnutí akreditační komise. Výuka evropského práva na právnické fakultě od nového akademického roku dál pokračuje, jen se zde nezkouší. Situace se dotýká dvou ročníků.

Helena Müllerová z ministerstva školství upozorňuje, že vysoká škola nemůže uskutečňovat studijní program, který není akreditovaný. Müllerová uvedla, že žádost olomoucké fakulty o udělení akreditace ke zmíněnému studijnímu programu obdrželo ministerstvo 31. října. Nejbližší zasedání Akreditační komise se koná 25. listopadu. Pokud Akreditační komise vydá k žádosti souhlasné stanovisko, ministerstvo rozhodne o udělení akreditace. „Pokud by studenti studovali v neakreditovaném studijním programu, pozbývají statut studenta,“ dodala Müllerová.

Hrušákovou jmenoval Dvořák děkankou letos v lednu. Zvítězila ve druhých volbách akademického senátu fakulty a v čele fakulty stála zatím dočasně. Původního vítěze Ivo Benedu odmítl rektor loni uvést do funkce.