Korupce u přijímání na vysoké školy je nízká

Praha - Korupce v přijímacím řízení na české vysoké školy je nízká. Vyplývá to z průzkumu české pobočky Transparency International (TIC). Nízká čísla ale platí pro doložitelnou korupci. Pokud s ní dotázaní měli zkušenosti, byly většinou pouze nepřímé. Průzkumu se zúčastnily přes čtyři tisíce uchazečů o studium na českých veřejných vysokých školách, kteří skládali přijímací zkoušky v akademickém roce 2007/2008. Odpovídali prostřednictvím dotazníku uveřejněného na webových stránkách TIC.

Průzkum zjišťoval jejich zkušenosti uchazečů přijímacím řízením a to, jak jej hodnotí po stránce dodržování daného právního rámce, přístupu k informacím, průběhu, obsahu a vyhodnocení zkoušek a také z hlediska komunikace s fakultou.

Výsledky průzkumu:

  • právní povědomí uchazečů o vysokoškolské studium je velmi nízké
  • uchazeči často nevědí, co může ovlivnit rozhodnutí o jejich přijetí či nepřijetí ke studiu
  • 77 procent respondentů popřelo, že by při přijímacích zkouškách docházelo k opisování či k používání taháků nebo mobilních telefonů
  • 54 procent respondentů si myslí, že přijímací zkoušky neověřovaly znalosti a schopnosti podstatné pro přijetí na studium konkrétního oboru, na který se hlásili

TIC upozorňuje, že výsledky průzkumu nelze považovat za obecně platné. Vyšší motivaci zúčastnit se šetření totiž mohli mít ti uchazeči, kteří v přijímacím řízení nebyli úspěšní. Průzkum má podle TIC sloužit především k další diskusi na téma přijímacího řízení.