Juránek: Zdražení brněnské MHD je bezprecedentní

Brno – Končící hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek kritizoval v jednom ze svých posledních vystoupení v nejvyšší regionální funkci výrazné zdražení jízdenek na brněnskou MHD. Společně s Brnem se zvýšení cen dotkne velké části kraje, protože stejné jízdenky používá i Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Do něj patří většina regionu kromě Znojemska. Juránek označil za bezprecedentní rozhodnutí brněnských radních, kteří bez konzultace s krajem zdražili kupony na cestování městskou hromadnou dopravou o pětinu.

Stanislav Juránek řekl, že takto výrazné zdražení je bezdůvodné, protože kraj a město by měly mít dost peněz na veřejnou hromadnou dopravu ve svých rozpočtech. Integrovaná hromadná doprava by podle končícího hejtmana měla být co nejlevnější, aby lidé raději nejezdili autem. Juránek dodal, že z kraje odešly na brněnskou radnici tři dopisy se žádostí, aby se doprava zdražila později. Městská rada jim nevyhověla.

Zdražením kuponů v brněnské dopravě se na svém posledním zasedání zabývala odcházející krajská rada. Rozhodnutí o zdražení vzala na vědomí a přijala usnesení, že zdražení je v rozporu s plány kraje pro integrovanou dopravu. „Rozhodující usnesení bude muset přijmout nová rada Jihomoravského kraje,“ řekl Juránek. Jeho nástupce Michal Hašek (ČSSD)už dřív uvedl, že jízdné v hromadné dopravě bude jednou z prvních věcí, jíž se po nástupu do funkce bude zabývat.

Zdražení platné od 1. prosince se týká pouze zón 100 a 101, tedy území
Brna, a vztahuje se na předplatní kupony. Jednorázové jízdenky chce
brněnská radnice zdražit v dubnu. Změnu tarifu musí projednat s krajem, protože jízdenky se používají na celém území IDS.