Nová maturita z češtiny čeká studenty v květnu a v červnu 2010

Praha - Od příštího školního roku začnou podle dnešních Lidových novin studenti skládat nové maturitní zkoušky z češtiny, které už nebudou v dubnu začínat písemnou slohovou prací z českého jazyka. První zkouška, kterou maturanti v roce 2010 složí, bude v květnu ústní. V červnu bude následovat písemná část zkoušky z češtiny a navíc didaktický test - test porozumění textu.

Při ústní zkoušce si student bude nově losovat ze seznamu dvaceti literárních děl, které si sám vybral. Každý žák bude mít tedy jiný seznam, ovšem složený pouze z literatury, kterou určí jeho učitel češtiny.

Při písemné zkoušce napíše student slohovou práci, kterou budou nově posuzovat dva hodnotitelé. Poté bude následovat didaktický test. Maturant v něm prokáže, zda rozumí textu a zda s ním umí pracovat. „Tento test má postihnout všechny klíčové součásti jazykových dovedností. Je to nejobjektivnější měřítko,“ komentovala test pro LN mluvčí ministerstva školství Kateřina Böhmová. Testy budou trvat buď 60 nebo 90 minut a budou se lišit obtížností. Úroveň obtížnosti si student zvolí sám.

V roce 2012 ke dvěma povinným zkouškám společné části přibude třetí. Maturanty tak čeká povinná zkouška z češtiny a cizího jazyka, třetí předmět by si měli zvolit z nabídky matematiky, občanského a společenskovědního základu a informatiky.