Akademici chtějí veřejnoprávní univerzitní nemocnice

Praha - Rektor Univerzity Karlovy v Praze Václav Hampl dnes novinářům představil návrh zákona o univerzitních nemocnicích, který po inspiraci v zahraničí vypracovali zástupci českých lékařských fakult. Oproti Julínkovu návrhu převést nemocnice na akciové společnosti, prosazují akademici veřejnoprávní podstatu zdravotnických zařízení. Odborná rada s převahou pedagogů a fakultních pracovníků by garantovala kvalitu výuky mediků a dozorčí rada s převahou státu by zase hlídala zájmy zřizovatele. Tím by podle Hampla byla zaručena rovnováha vlivu obou subjektů. Návrh je alternativou k textu ministra zdravotnictví Tomáše Julínka (ODS).

Zákon o univerzitních nemocnicích je součástí další fáze zdravotnické reformy. Tu první, obsahující čtyři zákony, již vláda projednávala ve středu. Kabinet tehdy schválil tři z nich, a to zákony o zdravotních službách, o specifických zdravotních službách a o záchranné službě. Čtvrtá legislativní norma o veřejném zdravotním pojištění se má podle ministrů ještě dopracovat.

Výběr ustanovení v návrhu zákona o univerzitních nemocnicích podle UK:

  • vznik univerzitních nemocnic dvojím způsobem: přeměnou stávajících fakultních nemocnic, které jsou dnes státními příspěvkovými organizacemi, nebo na základě smlouvy mezi zřizovatelem a univerzitou
  • tři řídící orgány: ředitel, odborná rada, dozorčí rada
  • spolupráci mezi univerzitou a univerzitní nemocnicí by zajišťovala smlouva o vzdělávací a vědecké činnosti
  • případný zisk musí být použit na hlavní činnost (výzkum, výuka, léčba)

Rektor Hampl vyjádřil očekávání věcné diskuse s ministerstvem zdravotnictví, které návrh zatím nevidělo, i s ministerstvem školství: „Věřím tomu, že vláda naši podanou ruku přijme.“ Text, vyhotovený již v paragrafovaném znění, má ale vyvolat také odbornou a veřejnou debatu, jejíž výsledky by se do konečného znění návrhu také promítly. Hampl by rád, aby všechny tyto kroky provázely proces přerodu fakultních nemocnic. Návrh, který dnes rektor představil vznikl po odborných konzultacích s brněnskou Masarykovou univerzitou a Univerzitou Palackého v Olomouci.

Při prvních jednáních univerzity neuspěly, Julínek ale návrh vítá

UK představila návrh přesně rok a den po prvním jednání ministra Julínka s rektory Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého o tehdy připravovaném zákoně. Rektoři tehdy k ministrovým tezím vznesli řadu připomínek. Ani následující jednání ale nevedla podle Hampla ke shodě na řešení.

Ministr Julínek, přestože konkrétní návrh zatím neviděl, dnes přivítal iniciativu univerzit a pochválil je za to, že si uvědomují potřebu fakultní nemocnice nějak transformovat. Vyjádřil přání vést v budoucnu se zástupci univerzit debatu o podobě zákona. Návrh, který v současnosti připravuje, počítá se zřízením univerzitních nemocnic na neziskové principu.