Spokojenost s prací prezidenta klesá

Praha - Na počátku listopadu byla s politickou situací spokojena, stejně jako v říjnu, necelá pětina lidí. Zastavil se tak několik měsíců trvající pozvolný pokles. Uplynulý měsíc přinesl nejvýraznější změny v hodnocení práce prezidenta republiky, kde došlo ve srovnání s předchozím ke snížení příznivého hodnocení o pět procentních bodů. V říjnu pracoval prezident dobře podle názoru tří z pěti občanů, vláda a parlament podle názoru čtvrtiny. Informace přinesl průzkum agentury STEM, který se uskutečnil ve dnech 31. 10. - 7. 11. 2008.

Spokojenost s politickou situací je podle výzkumů STEM dlouhodobě nízká. Tradičně spokojenější jsou pravicově orientovaní občané, stoupenci koaličních stran, především ODS. Už i mezi stoupenci dvou menších koaličních stran je ale práce vlády hodnocena silně negativně. Od léta tohoto roku se negativní postoj vyostřil o 10 procentních bodů. Mezi nespokojené patří častěji lidé, kteří se hlásí k levicové či středové orientaci. Pokles spokojenosti od září je ale především kvůli propadu mezi stoupenci ODS, což může být důsledkem jak porážky v krajských a senátních volbách, tak sílících vnitrostranických střetů.

Naopak ani mimořádný úspěch ve volbách nepovzbudil sympatizanty ČSSD. Od května a června se datuje také pozvolný pokles spokojenosti s prací nejvyšších státních institucí. Současné hodnocení práce vlády a parlamentu však ještě nedosáhlo minim z přelomu loňského a letošního roku, kdy byla veřejnost zneklidněna v souvislosti s očekávanými reformními kroky ve zdravotnictví a ekonomice.

Vládu a parlament hodnotí nejlépe mladí lidé do 29 let

Podíl lidí, kteří jsou spokojeni s prací prezidenta za uplynulý měsíc, klesl na nejnižší hodnoty na hranici 60 % z února až dubna letošního roku. Současný pokles má důvod zejména v ochabnutí doposud takřka absolutní podpory ze strany stoupenců ODS. I to můžeme přičítat současným vnitropolitickým střetům v ODS, do nichž prezident poměrně razantně vstoupil. Nadále ovšem platí, že jeho práce je hodnocena lidmi mnohem lépe než činnost parlamentu a vlády.

Vládu a parlament hodnotí nejlépe mladí lidé do 29 let, studenti, občané s vyšší úrovní vzdělání a lidé, jejichž domácnosti jsou materiálně dobře zajištěny. Trvale kritičtí jsou důchodci, lidé nižších vzdělanostních kategorií a lidé pracující v dělnických profesích.

Jednání poslanecké sněmovny
Jednání poslanecké sněmovny