Podle historiků pronikala StB spolu s KGB do zákulisí Rádia Svobodná Evropa

Praha - Mezinárodní konference o aktivitách sovětských tajných služeb NKVD a KGB vydala po sérii vědeckých disputací další tajemství. Československá státní bezpečnost (StB) ve spolupráci se sovětskou KGB cíleně pronikala do interních struktur rádia Svobodná Evropa (RFE) a získávala zde informace o činnosti protikomunistických aktivistů. Česko-sovětskému špionážnímu pátrání se nevyhnul Pavel Tigrid, Jiří Hájek ani další představitelé československé emigrace. Výsledek zkoumání prostudovaných dokumentů oznámil na dnešním programu konference historik Jan Kalous.

Kalousovi se z dochovaných materiálů československé tajné policie podařilo odhalit sedmnáct tajných akcí, které zahájila StB po souhlasu se sovětskou stranou. Důležitou úlohu při pátrání po stopách protikomunistického odboje hrála také ruská emigrantská organizace Narodno-Trudovoj sojuz (NTS). Její členové měli být sovětskými tajnými službami několikrát osloveni s nabídkou odcestovat z centrály ve Frankfurtu nad Mohanem do Československa. Jejich činnost byla poté důkladně kontrolována.

„Pro StB byla zajímavá vazba NTS na československé emigranty a na vysílání Rádia Svobodná Evropa“, zdůraznil Kalous s tím, že vedle klasického pronikání tajných spolupracovníků do orgánů této ruské exilové organizace se KGB pokusila o atentáty na představitele tohoto hnutí.

První ilegální buňky NTS v bývalém Sovětském svazu vznikly již ve čtyřicátých letech minulého století s cílem připravovat půdu pro vytvoření modelu klasické západní demokracie po předpokládaném zhroucení bolševického režimu. Sovětský režim představitele NTS pronásledoval, po přepadení Sovětského svazu Německem vyhlásila protikomunistická organizace heslo Rusko bez Němců a bez komunistů. Řada jejich členů se zapojila do protifašistického odboje, každý pátý byl popraven za činnost proti nacistům.

Rádio Svobodná Evropa, respektive komise určená k jejímu vytvoření, byla založena v roce 1949 z iniciativy vlády USA. Mělo na starost šíření informací do evropských socialistických zemí. Sídlem stanice se tehdy stal západoněmecký Mnichov. V roce 1975 se Rádio Svobodná Evropa sloučilo s Rádiem Svoboda, které vysílalo pouze na území SSSR (s výjimkou pobaltských států).