Regulační poplatky a špatné společenské klima - zhouba pro zdraví dětí

Praha - Dětí, které se jezdí léčit do lázní, v posledních letech dramaticky ubývá. Oproti loňskému roku se jich letos přijelo do lázní léčit téměř o třetinu méně než v roce 2007. Svaz léčebných lázní ČR vidí hlavní důvod nižšího zájmu v zavedení regulačních poplatků, ale také v tom, že lékaři děti do lázní málo posílají. V neposlední řadě přispívá k nižšímu zájmu o lázeňskou léčbu také to, že rodiče mají obavu z toho, aby děti příliš nezameškaly ve škole.

Podle nejnovějších údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky hradily zdravotní pojišťovny v roce 2006 lázeňskou léčbu 12 440 dětem a dospívajícím. To je pokles na 75 procent roku 2002, kdy tuto léčbu zaplatily 16,5 tisícům dětí.

„V roce 2008 klesl počet dětských pacientů v léčebnách nejméně o dalších 30 procent. Tento propad připisujeme především regulačním poplatkům,“ doplnila statistiky ředitelka Lázní Kynžvart Hana Hrušková. Vliv regulačních poplatků podle ní ještě prohlubuje to, že děti jezdí do lázní většinou s jedním z rodičů, a tak je třeba zaplatit poplatek hned dvakrát. Vzhledem k tomu, že dětem se běžně předepisují pobyty v rozmezí 4 až 8 týdnů, léčba se rodičům značně prodraží.

Rodiče se bojí, že děti zameškají ve škole

Viceprezident Svazu léčebných lázní Radim Kalfus ale identifikoval i další důvod, proč dětí v lázních ubývá. Je jím špatné společenské klima, které utvrzuje rodiče v tom, že jejich dítě během pobytu v lázních zamešká ve škole i přesto, že děti mají možnost chodit v lázních do speciální školy. „Přijdou prázdniny a dětská léčebna praská ve švech,“ komentoval situaci a dodal, že léčebny tak v letních měsících musí pacienty i odmítat.

Lékaři lázně málo vypisují

Posledním vlivem, který se podle svazu neméně promítá do poklesu množství malých pacientů, je fakt, že lékaři lázně dětem málo vypisují. Podle Hruškové k tomu přispívá především to, že formulář žádosti je velmi složitý, navíc ho ještě před několika měsíci nemohli lékaři podávat elektronicky. „Vyplňování se může provádět elektronicky od 1. července 2008,“ upřesnila.

Negativní vliv na množství vypisovaných žádostí o lázně ale měly v uplynulých letech také pojišťovny, které sankcionovaly lékaře, kteří své pacienty posílali do lázní, popř. bonifikovaly ty, kteří tak nečinili. V ČR se tak rozvinul trend preferovat farmaceutickou nebo razantní operativní léčbu.

Představitelé českých lázní poklesu počtu malých pacientů velmi litují. Komplexní lázeňská léčba je totiž podle nich k dětskému organismu mnohem šetrnější než léčba využívající farmaceutických preparátů. Navíc se v řadě případů, zejména u astmatu, pojišťovnám v delším časovém horizontu investice vrátí. Dítě se totiž podaří zcela vyléčit, a pojišťovna mu tak nemusí po řadu následujících let platit potřebné medikamenty.