Soudcovská unie chce prosadit změnu soudního zákona

Praha - Jedním z hlavních cílů Soudcovské unie pod vedením Tomáše Lichovníka je dosažení změny zákona o soudech a soudcích. Novela soudního zákona začala platit počátkem října a podle nového prezidenta unie umožňuje nátlak na funkcionáře soudů ze strany výkonné moci.

Nový zákon o soudech a soudcích mimo jiné zpřísňuje tresty soudcům za kárná provinění, rozšiřuje pravomoci hlavy státu o jmenování předsedů vrchních a krajských soudů a omezuje délku funkčního období soudních představitelů - na deset let pro funkcionáře nejvyšších soudů a na sedm let pro představitele ostatních soudů. Lichovníkovi stejně jako dalším odpůrcům novely vadí především posílení pravomocí prezidenta a ministerstva spravedlnosti.

Prezident soudcovské unie uznal, že prosazení další novelizace zákona nebude jednoduché. „Budeme muset stále vysvětlovat a přesvědčovat, že zákonná úprava není správná“ uvedl. Podle něj nyní například neexistují v ČR žádná pravidla, podle kterých mají být soudní funkcionáři vybíráni. Zároveň prý chybí orgán, například Nejvyšší soudcovská rada, která by se na výběru představitelů podílela. „Předsedové a místopředsedové soudů jsou dnes nejslabší, nejsnáze ovlivnitelný článek justice,“ řekl Lichovník.

Mezi další záměry unie v nejbližších letech patří srovnání délky soudního řízení na celém území České republiky. Dalšími prioritami unie pro příští období je vytvoření podmínek pro podle ní důstojný odchod starších soudců z činné služby. Unie navrhuje například možnost soudců i v důchodu pobírat část svého platu s tím, že by byli soudům v případě nutnosti k dispozici. Lichovník chce také nadále rozšiřovat vzdělávání soudců a právního vědomí veřejnosti.