Vondra: Lisabonská smlouva je v souladu s českou ústavou

Brno - Vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra dnes při jednání Ústavního soudu o Lisabonské smlouvě tlumočil stanovisko vlády ČR. Předem upozornil patnáctku ústavních soudců, že vyjádření vlády se zabývá právní argumentací v otázkách kompatibility Lisabonské smlouvy s Ústavou ČR a ne smlouvou jako celkem. Vondrovými ústy vláda vyslovila stanovisko, že smlouva je v souladu s českou ústavou.

Ve Vondrových vyjádřeních Lisabonská smlouva nijak nemění základní ústavní atributy České republiky. I při případném přijetí dokumentu by ČR zůstala nadále svrchovaným státem a přenos pravomocí ze státu na EU by nezpůsobil žádnou ztrátu suverenity. Vláda nesdílí obavy, že by smlouva směřovala ke vzniku federálního státu, ale i nadále prý zachovává unijní uspořádání suverénních států.

Někteří kritici přijetí smlouvy se obávají, že unie by mohla činit samostatná rozhodnutí a ta pak vnucovat jednotlivým státům. Vicepremiér se proti těmto obavám postavil s tím, že EU nebude mít možnost rozhodovat autoritativně bez souhlasu členských států. V závěru svého vystoupení zdůraznil, že Česká republika je založena na totožných hodnotách práva a demokracie, které deklaruje Lisabonská smlouva.

Vondra ve svém politickém dodatku k proslovu přiznal, že vláda při analýze dokumentu přihlížela k tomu, že integrace našeho státu do EU patří k hlavním politickým cílům po listopadu 89. Zdůraznil, že to byla vláda vedená Václavem Klausem, která v 90. letech požádala o vstup do EU. Konstatoval dále, že unie je společenstvím pravidel, na nichž se musí členové dohodnout. Tato pravidla pak mají do evropského prostoru přinést řád a pořádek.

Alexandr Vondra při projevu
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24